БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ ПРОФ.АНТОНОВ И ПРОФ.АЛЕКСИЕВ

БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ ПРОФ.АНТОНОВ И ПРОФ.АЛЕКСИЕВ

Искам да изкажа моите благодарности на екипа по гастроентерология на болница Св.Иван Рилски, на най прекрасните и човечни професори, проф.Антонов и проф.Алексиев, на младата и отзивчива лекарка Д-р Ели Атанасова и на целия екип на отделението. Всички са много внимателни и загрижени за пациентите си. Благодаря Ви от все сърце! Бог да Ви закриля!