БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ДОЦ. МИНКИН

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО КЪМ ДОЦ. МИНКИН

Доцент Минкин,
Бих искала да Ви благодаря от името на цялото ми семейство, че дадохте шанс за нов живот на нашата майка, баба, съпруга, сестра и т.н. Мария, която до преди да се свържем с Вас не вярваше, че това което и се случи е възможно!
За нея и за нас, операцията е една сбъдната мечта!
Във Вас ние видяхме най-всеотдайният и добър лекар, който след години борба за трази кауза успя да направи всичко възможно болните хора от рази страшна болест Паркинсон да отворят нова страница в живота си, в която отново да се чувстват пълноценни и свободни хора!

Откакто изписахте майка ми след операцията наблюдавам в нея нещо, което не съм виждала повече от 10г., а именно жизнерадостност, усмивка, желание за живот!

Вие върнахте нашето спокойствие и вярата в това, че на този святима не само добри лекари, ами и ХОРА!

Ще останем завинаги благодарни и признателни към вашето дело и към грижите за майма ми!

С уважение и много, много, много благодарност от цялото семейство на Мария Николова!

БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ! БЛАГОДАРЯ!