Администрация

Изпълнителен директор - д-р Антон Петков, тел. 02 / 9522648, факс: 02 / 8519309

Главна медицинска сестра -  Румяна Артинова, тел  02 / 8510860

Главен счетоводител М. Бранкова, тел. 02 / 9526568

Телефон болнична регистратура - 02 / 9522018

Телефон информация -  02 / 8510814

Телефон регистратура ДКЦ -  02 / 9525878

 

Административен секретар - Мария Димитрова, тел. 02 / 9522648

Лекар – координатор медицински дейности - д-р Антоанета Пейчева

Координатор административни дейности - д-р Владислав Дамянов

Ръководител направление Обществени поръчки -

Юрисконсулт – Милена Кацарова, тел. 02 / 8519018

Юрисконсулт – Велислава Дянкова, тел. 02 / 8519018

Финансов контрольор - Ася Димитрова

Системен администратор - Даниел Николов