Прием на пациенти в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Прием на пациенти в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Уважаеми пациенти,

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ продължава да приема пациенти при необходимост от лекарска помощ във всички свои клиники и отделения, при спазване на всички хигиенни разпоредби и въведени пранила в България. В болницата са взети всички необходими мерки, за да се гарантира Вашата безопасност и недопускане на заразяване с COVID-19. Ако имате притеснения, готови сме да отговорим на всички Ваши въпроси.
Тъй като всяка структура има свои правила, е препоръчително преди идване в лечебното заведение пациентите да се обадят предварително на посочинети по-долу директни телефони на съответното звено.

Клиника по неврохирургия
Тел. за консултации и прием на спешни пациенти:
02/9523725 (24 часа)

Клиника по ревматология
Всички настоящи пациенти на клиниката могат да се свържат с лекуващите си лекари на мобилните им телефони.
За нови пациенти:
Тел. за консултации и спешен прием:
02/9523725 (10:00 – 12:00)
Ред за подновяване/удължаване на протоколите за скъпоструващите лекарства:
Комисията, която функционира към болницата, продължава да работи по установения ред, но дистанционно.
Важно: Пациенти за пулс терапия временно не се приемат!

Референтен център по мозъчно-съдови заболявания
Тел. за консултации и прием на спешни пациенти:
02/952 30 73

Клиника по хематология и онкология
След предварителен преглед всеки конкретен случай се докладва на началника на съответното отделение и се взема решение дали да бъде приет.
Тел. за записване: 02/8511139
Пациентите могат да се свързват и директно в лекарите от двете отделения. КОНТАКТИ

Клиника по гастроентерология

Тел. за консултации и прием на спешни пациенти:
02/952 12 97 (8:00 – 14:00)

Клиника по нервни болести
Тел. за консултации и прием на спешни пациенти:
02/851 08 22 (24 часа)

Клиника по нефрология
Тел. за консултации и прием на спешни пациенти:
02/952 38 33 (8:00 -16:00 ч.)

Клиника по обща и ендоскопска хирургия
Тел. за консултации и прием на спешни пациенти:
02/8510365

Клиника по професионални заболявания
02/952 38 33  (8:00 – 13:00)
Приемат се спешни пациенти и в четирите отделения:
Белодробно отделение
Токсилогично отделение
Неврологично отделение
УНГ отделение

Отделение по образна диагностика
Телефон за записване за ЯМР и КТ:
02/952 27 80  (8:00 – 14:00)
Телефон за консултации за ЯМР и КТ:
02/952 59 07 (8:00 – 14:00)

Конвенционални рентгенови графии се правят без предварително записване от 8:00 до 16:00 часа по реда на пристигане на пациента срещу документ за образно изследване, издадено от личния лекар или специалист.
Конвенционални контрастни образни изследвания на храносмилателния тракт се правят от 8:00 до 10:00 часа след предварително записване.
Тел. за консултация за конвенционален рентген:
02/952 57 53 (8:00 – 14:00)

Отделение по лъчелечение с Център по радиохирургия
Телефон за записване: 028511239 (8:30 – 15:00)

Отделение по нуклеарна медицина
В момента процедурите са спрени. За въпроси и записвания след като бъдат подновени:
Маргарита Спиридонова – ст. Сестра – тел. 0888 873972

Отделение по диализа
02/952 61 28 (от 7:30 до 19:30 от понеделник до събота вкл.)
02/852 68 97

Лаборатории
Лаборатория по клинична имунология
02/ 852 49 57
Лабораторията по порфирии и молекулярна диагностика на вирусни чернодробни заболявания
02/9522972
Токсико-химична лаборатория
Тел./Факс: 02/851 08 32; 02/852 49 68; 0896 796 302