Клиниката разполага с 30 легла ситуирани в три отделения.