• ​Кардиологичен кабинет
 • Хирургичен кабинет
 • Ортопедичен кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет ЕМГ, Доплерова сонография
 • Ото-рино-ларингологичен кабинет
 • Офталмологичен кабинет
 • Неврохирургичен кабинет
 • Кабинет по инфекциозни болести
 • Кабинет по паразитология
 • Неврологичен кабинет ЕЕГ
 • Кабинет по медицинска онкология
 • Кабинет по клинична хематология
 • Гастроентерологичен кабинет
 • Гастроентерологичен кабинет
 • Пулмологичен кабинет
 • Детски неврологичен кабинет ЕЕГ
 • Нефрологичен кабинет