Началник лаборатория:
д-р Ирена Иванова
специалист клинична лаборатория
e-mail: irena.dimitrova@gmail.com
 

Ръководител лабораторни изследвания при порфирии и молекулярна диагностика на вирусните заболявания: Доц. Д-р Анета Иванова, специалист „Клинична лаборатория”

Консултант: Проф. Марин Пенев, специалист „Клинична лаборатория”

Старши медицински лаборант: Невяна Христова