Отделението се ръководи от д-р Стоянка Улевинова, дм, специалист физикална терапия и рехабилитация и вътрешни болести.

Д-р Диана Георгиева, специалист физикална терапия и рехабилитация

Процедурите се извършват от квалифицирани специалисти - магистър ерготерапевт, кинезитерапевт и рехабилитатори, които притежават сертификати за допълнителна квалификация.