Клиниката по нефрология и диализа е създадена през 1986 г. с пръв ръководител проф. Н. Беловеждов. В нея работят висококвалифицирани специалисти по нефрология, ендокринология, кардиология и вътрешни болести, което позволява комплексно обслужване на бъбречно болни.

Клиниката е база за обучение на студенти и специализанти по нефрология, вътрешни болести и обща медицина.

Медицинската апаратура и оборудване, налични и функциониращи в структурата на клиниката, отговарят на изискванията за диагностика и лечение при остри и хронични заболявания на бъбреците.

Клиниката по нефрология отговаря на изискванията за добра медицинска практика с най-високо III – то ниво на компетентност и е една от водещите клиники в страната.

 

 

Началник Клиника: Доц. Атанас Кундурджиев д.м.
Вътрешни болести, кардиология, нефрология
Тел: 02/851 08 46
e-mail: dr.aik@abv.bg