Началник Клиника:
Проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н
тел/факс: +359 2 8526940;
е-mail: shotekov@abv.bg

 

Старша медицинска сестра: Албена Филипова

Екип:

Д-р Детелина Стоилова, дн, специалист „Нервни болести”, d_stoilova@abv.bg

Д-р Гергина Ончева, дм специалист „Нервни болести” и „Професионални заболявания”, с професионална квалификация по електромиография, oncheva@abv.bg

Д-р Цветанка Димитрова, специалист „Нервни болести” и професионална квалификация по електромиография, tzzzd@abv.bg

Д-р Валентина Гълъбова специалист „Нервни болести”, професионална квалификация по електроенцефалография и евокирани потенциали, dr_galabova@abv.bg

Д-р Александър Карамешев, дм, специалист „Нерни болести”, професионална квалификация по екстра- и транскраниална доплерова сонография, дуплекс цветна доплерова сонография, alexkaram2000@abv.bg
Д-р Калина Михаелова, специалист „Нервни болести”, професионална квалификация по електромиография, k_mihailova@yhaoo.com