Тел. 02/952-58-78
e-mail: dkc_sv.ivan.rilski22@abv.bg