Метаболитни заболявания
Неврологични заболявания
Офталмологични заболявания
УНГ заболявания
Костни, кожни и имунни заболявания
Кардиологични заболявания
Съдови заболявания
Чернодробни, бъбречни и ендокринни заболявания
Репродуктивна генетика
Злокачествени и хематологични заболявания
Синдроми с малформации и / или със забавено развитие

Информация за цени:
Цени панел
Цени самостоятелни заболявания
Цени самостоятелни гени

Забележка: всички такси по финансови плащания са за сметка на пациента

За повече информация за генетични изследвания - д-р Клинкачев тел. 0884 711 138