Информация за цени:
Цени панел
Цени самостоятелни заболявания
Цени самостоятелни гени

Забележка: всички такси по финансови плащания са за сметка на пациента

За повече информация за генетични изследвания - д-р Клинкачев тел. 0884 711 138