Новини

Създаване на работни комисии към НЦОЗА по оценка на здравните технологии по чл. 10, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за извършване на оц

В НЦОЗА започва процес по набиране на членове за работните комисии по чл.10, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНАТА СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ”

В изпълнение на Заповед № 12 /17.01.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД относно изпълнението на чл. 17...

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО МЯСТО ЗА „ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ”

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕ

В изпълнение на Заповед № 242 /16.12.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД относно изпълнението на чл. 17...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

В изпълнение на Заповед № 237/08.12.2016 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД относно изпълнението на чл. 17...

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на...

УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА „ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1 / 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на...