ОБЯВЯВА свободни места за „ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ”

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД обявява следните свободни длъжности за „лекар-специализант”

- За специалност „Нефрология” – 1 място

За кандидатстване на място за „лекар-специализант”, съгласно чл. 14 от Наредба № 1/22.01.2015 г., се изискват следните документи:
1. Заявление в свободен текст;
2. Мотивационно писмо;
3. Автобиография – европейски формат;
4. Диплома за завършено висше образование;
5. Удостоверение за членство в Българси лекарски съюз.


Документите се подават в отдел „Деловодство” до 10.04.2018 г.

След приемане на кандидатурите в указания срок, комисия, определена със заповед на изпълнителния директор ще направи подбор на кандидатите по документи. На сайта на лечебното заведение ще бъдат обявени датите и имената на допуснатите до събеседване кандидати. С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор за длъжност „Лекар-специализант по нефрология”, съгласно чл. 11 от Наредба № 1/22.02.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Допълнителна информация в отдел „УЧР” – тел. 02/952 17 95