КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Клиника по нервни болести

Клиниката по нервни болести е самостоятелно звено в рамките на Университетската многопрофилна болница „Свети Иван Рилски”.

Разположена на 4 –ия етаж в основната сграда УМБАЛ „Свети Иван Рилски” на бул. „Акад. Иван Гешов” №15, 1431 София

Клиниката разполага с 20 легла, в стаи с по 1, 2 и 3 легла със самостоятелен санитарен възел, както и с легла за интензивно лечение и възможности за непрекъснато мониторно наблюдение.

Тук се приемат болни от цялата страна за диагностика и лечение на широк профил от неврологични заболявания, включени в 20 клинични пътеки с неврологичен профил. Клиниката работи както по клинични пътеки заплащани от НЗОК, така и със Здравно-осигурителни фондове, с персонално заплащане при неосигурени пациенти и чужденци. При поискване може да се усигури ВИП стая по тарифа, определени от УМБАЛ „Св. Иван Рилски” (виж секция Ценоразпис). Клиниката има самостоятелни специализирани лаборатории, както и мощен лабораторно-диагностичен сектор в рамките на болницата.

ИМУНОМОДИФИЦИРАЩА ТЕРАПИЯ ЗА МС и COVID-19 ВАКСИНИ – ПРИЛОЖЕНИЕ И АКТУАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

ДЕЙНОСТ

В Клиниката по нервни болести се провежда диагностика на редица социално-значимите неврологични заболявания по различни клинични пътеки:

• Исхемичен мозъчен инсулт с и без използване на тромболиза;

• Мозъчен кръвоизлив, включително субарахноидни хеморагии;

• Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;

• Множествена склероза и др. автоимунни заболявания на нервната система;

• Тумори на главния и гръбначен мозък;

• Вертеброгенни заболявания (дискови херни, радикулити, полиневропатии, включително порфиринова полиневропатия, плексити и др.);

• Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН);

• Заболявания на периферната нервна система и гръбначно-мозъчни заболявания;

• Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия;

• Синдром на Гилен-Баре с използване на имуноглобулин;

• Епилепсия и други пароксизмални състояния;

• Миастения и миастеноподобни заболявания;

• Невродегенеративни заболявания, вкл. Паркисонизъм, Амиотрофична латерална
склероза, Малко-мозъчни атаксии и др.

• Деменции, вкл. Болест на Alzheimer, съдова деменция и др.;

• Различни видове главоболие;

• Разстройства на вегетативната нервна система;

• Разстройства на съня;

• Дистонии и тяхното лечение с Ботулинов токсин;

Клиниката по нервни болести разполагат с всички важни лаборатории, необходими за изследване на широкия спектър от заболявания на нервна система, които се лекуват тук: лаборатории по електромиография, електроенцефалография, Доплерова сонография и цветен Доплер, предизвикани потенциали, клинична лаборатория, където се извършва пълен набор изследвания на кръв и гръбначно-мозъчната течност, съвременни рентгенографски и невроизобразяващи изследвания (магнитно-резонансна томография (МРТ, MRI)), 3D компютърна томография (СТ), радиоизотопна лаборатория с SPECT/CT апарат. лаборатория по имунология, лаборатория по генетика, сектор по отоноеврология, отделение по лъчелечение е център по радиохирургия, отделение по физикална и рехабилитационна медицина и клиничен невропсихолог.

Клиниката по нервни болести работи в тясна колаборация с най-авторитетната и най-добре оборудвана Клиника по неврохирургия в нашата страна. Пациентите на Клиниката по нервни заболявания имат възможности за консултации с различни специалисти (офталмолог, кардиолог, гастроентеролог, ревматолог, УНГ, онколог, хематолог, радиолог, дерматолог и др.), които работят в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.

Специалистите от Клиниката по нервни болести имат голям опит в диагнозата и лечението на различни форми на Дистонии и тяхното лечение с Ботулинов токсин.

Към Клиниката по нервни болести работят специализирани Комисии за изписване на скъпоструващи медикаменти за Мултиплена склероза, Епилепсия, Паркисонизъм и Болест на Alzheimer към Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК).

ЕКИП

Началник Клиника:

Проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н
тел/факс: +359 2 8526940;
е-mail: shotekov@abv.bg

Лекари:

Доц. Детелина Стоилова, дн, специалист „Нервни болести” професионалн направление по Мултиплена склероза и други невроимунни заболявания, е-mail: stoilova_d@abv.bg
Д-р Гергина Ончева, дм специалист „Нервни болести” и „Професионални заболявания”, с професионална квалификация по електромиография, е-mail: oncheva@abv.bg
Д-р Цветанка Димитрова, специалист „Нервни болести” и професионална квалификация по електромиография, е-mail: tzzzd@abv.bg
Д-р Валентина Гълъбова специалист „Нервни болести”, професионална квалификация по електроенцефалография и евокирани потенциали, е-mail: dr_galabova@abv.bg
Д-р Александър Карамешев, дм, специалист „Нерни болести”, професионална квалификация по екстра- и транскраниална доплерова сонография, дуплекс цветна доплерова сонография, е-mail: alexkaram2000@abv.bg
Д-р Калина Михаелова, специалист „Нервни болести”, професионална квалификация по електромиография, е-mail: k_mihailova@yhaoo.com
Д-р Йоана Миленова, специализант по нервни болести, е-mail: joana0725@abv.bg

Медицински сестри:

м.с. Анна Минчева – старша медицинска сестра
м.с. Недка Илиева
м.с. Сашка Венкова
м.с. Силвия Кръстанова
м.с. Искра Айвазова

Медицински секретар:

Теменужка Борисова

ПРОФ. ПЕНКО ШОТЕКОВ, ДМН

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
КОНТАКТИ
тел. 02/8526940 , 02/8510822 факс02/852940 Телефон ЗА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА: 0885 17 42 53 E-mail: knb.ivan.rilski@abv.bg

НОВИНИ