НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ КАРАКОСТОВ , ДМ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

ДОЦ. Д-Р АСЕН БУСАРСКИ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

Д-Р ЖИВКО СУРЧЕВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

Д-Р КРАСИМИР МИНКИН, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

ДОЦ. АСЕН ХАДЖИЯНЕВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

ДОЦ. СТАНИМИР СИРАКОВ

РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР ПО МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДОЦ. Д-Р ДИЛЯН ФЕРДИНАНДОВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

Д-Р КАЛОЯН ГАБРОВСКИ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"

Д-Р МАЯ ЦАКОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Д-Р ТАНЯ ПОПОВА

ХЕМАТОЛОГ

ПРОФ. РОСЕН НИКОЛОВ, ДМН

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. ЛЮДМИЛА МАТЕВА, ДМН

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР АНТОНОВ, ДМН

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. Д-Р ДЕЯН ЖЕЛЕВ, ДМН

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. Д-Р ЗОЯ СПАСОВА, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. АТАНАС ИВАНОВ КУНДУРДЖИЕВ, ДМ

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ

Д-Р ДЕТЕЛИНА СТОИЛОВА, ДН

СПЕЦИАЛИСТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ

ПРОФ. Д-Р АСЕН АЛЕКСИЕВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. АНТОНИЙ ФИЛИПОВ, ДМН.

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ДОЦ. МИХАИЛ ТАБАКОВ

ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Д-Р БОРИСЛАВ БЕНИШЕВ

СПЕЦИАЛНОСТ ХИРУРГИЯ

Д-Р РОСИЦА ТАНОВА ДМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА МАНОВА

СПЕЦИАЛИСТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ПРОФ. РАШО РАШКОВ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

ДОЦ. МАРИАНА ИВАНОВА, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И РЕВМАТОЛОГИЯ

ПРОФ. Д-Р ЗЛАТОМИР КОЛАРОВ, ДМН

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЯ

ПРОФ. Д-Р РУМЕН СТОИЛОВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЯ

ПРОФ. СИМЕОН МОНОВ, ДМ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ, СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И РЕВМАТОЛОГИЯ

ДОЦ. ИВАН ШЕЙТАНОВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И РЕВМАТОЛОГИЯ

ДОЦ. ЦВЕТАНКА ПЕТРАНОВА

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И РЕВМАТОЛОГИЯ

Д-Р ЙОРДАН ПАЛАШЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Д-Р ВЕСЕЛКА ДЖАМБАЗОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Д-Р МАРИН ПЕНКОВ

НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Д-Р ИРЕНА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Д-Р ИЛИАНА КОЛЕВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

ПРОФ. Д-Р ДОБРОСЛАВ КЮРКЧИЕВ Д.М.Н.

НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

ДОЦ Д-Р АНЕТА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ