ПРОФ. РАШО РАШКОВ

ПРОФ. РАШО РАШКОВ
НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ -

Проф. д-р Рашо Рашков е роден през 1954 г. Завършва медицина в МУ – гр. София през 1979 г. От 1982 г. е асистент в Клиниката по ревматология – гр. София. Защитава докторска дисертация през 1989 г., а е избран доцент през 1996 г. Специализирал е във Франция. През 2004 г. става доктор на медицинските науки, а през 2006 г. е избран за професор. От 2007 г. до 2021 г.  е началник на Клиника по равматология.

Проф. д-р Рашо Рашков е Национален консултант по ревматология. През 1986 г. създава Диспансер по системни заболявания на съединителната тъкан, който завежда в момента. Проф. д-р Рашо Рашков има над 180 научни публикации и е съавтор в учебници по вътрешни болести, ревматология и на 3 монографии.