ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно отделение е изцяло обновено през 2017г. То осигурява 24-часова висококачествена специализирана консултативна и диагностично- лечебна дейност. Разполага с 16 легла и е оборудвано по всички световни стандарти с модерна апаратура за анестезия, изкуствена белодробна вентилация, обезболяване и мониториране на жизнени функции. Има наличен ехограф и пълен набор от пособия за осигуряване на трудни дихателни пътища. Използват се съвременни и качествени консумативи и медикаменти, съобразени с индивидуалните нужди на всеки пациент.

Операционен блок

Лекарите от отделението обслужват операционния блок на Клиниката по неврохирургия, който се състои от 5 операционни зали, а също така и ангиографски кабинет, в който се осъществява ендоваскуларно лечение на съдови заболявания на мозъка. Наличната анестезиологична апаратура позволява извършване на анестезия на пациенти от всички възрасти, включително на новородени. Има възможност за мониториране на почти всички жизнени параметри.

Интензивен сектор

Интензивните легла са разпределени в 5 зали, обособени в 2 сектора. Единият приема оперирани болни от Клиниката по неврохирургия- повече от 2000 годишно, а вторият се използва за лечение на всички пациенти на територията на болницата, които на даден етап от хоспитализацията си се нуждаят от интензивни грижи. Всяко легло разполага със система за прецизно дозиране на медикаменти, течности и хранителни разтвори. Има мониторна станция, която позволява дистанционно проследяване едновременно на всички лежащи в отделението болни.

Освен стандартния мониторинг на жизнените функции, е налице апаратура за проследяване насищането на кислород в мозъка. Също така е възможно извършването на постоянна хемодиализа.

Амбулаторна анестезия

Отделението предоставя възможност за извършване на анестезия в амбулаторни условия: за горна и долна ендоскопия (фиброгастро- и фиброколоноскопия), както и седация при диагностични образни изследвания – ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография при деца и възрастни по показания.

Отделението е в състава на Катедрата по анестезиология интензивно лечение на Медицински Факултет към Медицински Университет- София и се занимава с обучение на студенти по медицина и лекари- специализанти.

ЕКИП

Началник Отделение:

Д-р Росица Танова, дм
Тел. +359 887 712 867
e-mail: rossi_tanova@yahoo.com

Старша медицинска сестра:

Светлана Бориславова

Лекари със специалност:

Д-р Стефан Джендов;
Д-р Мария Викторова;
Д-р Мариан Тодоров;
Д-р Росица Исакова;
Д-р Наталия Димитрова;
Д-р Димитър Монов;
Д-р Николай Лилянов;
Д-р Любомир Падарски;
Д-р Емилия Стоилова

Лекари- специализанти:

Д-р Илиана Златанова;
Д-р Богдана Богданова

Д-Р РОСИЦА ТАНОВА ДМ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
КОНТАКТИ
Тел.: +359 887 712 867

НОВИНИ