Дълбока мозъчна стимулация – факт лист

Дълбока мозъчна стимулация – факт лист

ДЪЛБОКА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ

Какво представлява Дълбоката мозъчна стимулация (ДМС)
Дълбоката мозъчна стимулация (ДМС) е метод за лечение на болестта Паркинсон. Той е въведен в медицинската практика по света през 1987 г. ДМС представлява  имплантиране на електроди в специфични мозъчни центрове, които са постоянно стимулирани от подкожно имплантиран генератор, напомнящ сърдечните пейсмейкъри. Целта на това устройство е да коригира ритъма на мозъка, който е разстроен в следствие на тежкото невродегенеративно заболяване.

Според различни изследвания, ДМС води около 60% подобрение на двигателната функция и 70% редуциране на неволевите движения, предизвикани от медикаментозната терапия. Благодарение на процедурата болшинството от пациентите могат да водят нормален начин на живот, включително и да се върнат на работа.

В кои фази на болестта се използва методът
ДМС е предназначена за пациентите, които са в т.нар. средна фаза на болестта, която се обозначава като напреднала Паркинсонова болест. Тази фаза настъпва между 5 и 10 години след проявата на първите симптоми. Характерно за нея е, че въпреки непрекъснато увеличаващата се доза, медикаментите спират да действат достатъчно. Пациентите се сковават, треморът, който е характерен за болестта, се увеличава и извършването и на най-обикновени действия е силно затруднено.

Съществува ли риск
Интервенцията спада към нискорисковите. До колкото съществува риск, той се оценява на около 1%. В него се включват рискове от инфекция на устройството, тъй като е външен материал, и вторият риск е хеморагия (кръвоизлив), който се оценява на много под 1%. В серията от 32-ма пациенти с Паркинсон, на които е било имплантирано устройство в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, няма нито един, който да е имал инфекция или хеморагия.

Кога идват първите резултати
Първите резултати настъпват много бързо, веднага след имплантиране на устройството. Това е и едно от големите предимства на този вид терапия. Благодарение на бързата реакция от страна на организма, лекарите могат да знаят какъв ще е резултатът още по време на самата операция, тъй като пациентите, в повечето случаи, са будни по време на нея. Обикновено самият пейсмейкър се активира около седмица след оперативната интервенция.

Имплантирани до този момент пациенти
До този  момент по света има над 150 000 пациенти с мозъчен пейсмейкър. У нас единственото място, в което се прилага ДМС при лечение на напреднал Паркинсон е Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Ръководител на екипа, извършил първата имплантация през 2013 г., е доц. Красимир Минкин. От тогава само 32-ма пациенти са се подложили на това лечение. Причината е, че досега пациентите бяха принудени сами да заплащат за електростимулатора, а сумата е непосилна за мнозина – 40 000 лв.