Глиалните тумори и спиналната неврохирургия във фокуса на започващата утре ХХVIII Национална конференция по неврохирургия

Глиалните тумори и спиналната неврохирургия във фокуса на започващата утре ХХVIII Национална конференция по неврохирургия

XXVIII Национална конференция на Българското дружество по неврохирургия започва утре (4.10.2019 г.) в  RIU Pravets Risort в Правец и ще продължи до 6 октомври 2019 г. Организатор на научния форум е Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. Очаква се конференцията да вземат участие над 100 специалисти от цялата страна.

Във фокуса на научната програма тази година ще бъдат съвременните методики за радикално отстраняване на глиални тумори и най-новите достижения в областта на спиналната неврохирургия, съобщава доц. Васил Каракостов, началник на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и председател на организационния комитет на конференцията. Акцентът при първата тема ще бъде върху това как, с помощта на новите технологии, да бъде удължен животът на пациентите като същевременно се запази и подобри качеството им на живот. Сред интересните презентации е нов метод за третиране на това злокачествено заболяване на мозъка чрез използване на радиовълни. Ще бъдат обсъдени и актуални проблеми, свързани с детската неврохирургия, както и имунотерапията, като един от най-съвременните методи за лечение на злокачествените мозъчни тумори.

По отношение на спиналната неврохирургия ще бъде показана цялата палитра от стабилизиращи техники,  перкутантните стабилизации, вартебропластики, различни видове импланти. Ще бъде обърнато внимание и на спиналните малформации – какво е постигнато в нашата страна.

В раздел „други“ с интерес се очаква презентацията на неврохирурзи от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, които ще демонстрират нов метод за орбитална декомпресия с минимално инвазивен ендоназален достъп, което се прави за първи път в България. При тази техника лекарите, използват анатомичните дадености на носната кухина за достъп до свеноидалния синус и последваща странична орбитна декомпресия, с цел  освобождаване на повишеното ретробулбарно  налягане, което е породено от много болестни причини от ендокринно и друго естество. Клиниката представя и един много обширен анализ на 10-годишния опит от хирургическото лечение на гигантски по размери вид доброкачествени по своята характеристика тумори на мозъка.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА