Отбелязваме Международния ден за борба с епилепсията

Отбелязваме Международния ден за борба с епилепсията

Епилепсията – общи факти
65 млн. човека по света живея с епилепсия;
4 до 10 човека от 1000 живеят с непрестанни пристъпи;
При 1/3 епилепсията не може да бъде контролирана, тъй като не се поддава на медикаментозно лечение;
При 6 от 10 човека причината за епилепсията е неизвестна и съответно няма как да се провежда адекватно лечение;
4 от 10 човека не получават адекватно лечение в развитите страни;
8 от 10 човека не се лекуват адекватно в развиващите се страни.

Епилепсията в България
Около 70 000 човека страдат от епилепсия у нас;
Най-засегнати от заболяването са децата, тъй като в 60% от случаите то започва в детска възраст;
Около 15 000 от пациентите са с фармакорезистентна епилепсия (такава, която не се поддава на лечение с медикаменти);
¼ от диагностицираните, които живеят със стигмата за епилепсията и приемат лекарства за тази болест всъщност нямат епилепсия.

Какво правим ние в единствения в България Референтен център за функционална и епилептична хирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“?

Изследваме пациенти, които имат фармакорезистентна форма на епилепсия;
Подбираме тези от тях, при които хирургична интервенция би могла да доведе до спиране на пристъпите или  до тяхното чувствително облекчаване;
При диагностиката използваме всички утвърдени методи по света за локализиране на огнищата на болестта;
В центъра се извършват абсолютно всички видове операции, които са познати и прилагани за лечение на епилепсия: амигдалохипокампектомии, темпорални резекции, лезионектомии, лобектомии, мултилобарни резекции, деконекции, хемисферотомии, корпус-калозотомии;
270 пациенти са били оперирани в центъра за 10 години, откакто е създаден. Броят на изследваните е 1300;.
При 189 сме постигнали пълен успех – пациентите вече нямат пристъпи;
При 54 пациенти чувствително сме намалили пристъпите;
При 27 от тях няма промяна.

#EpilepsyDay