При онкологични заболявания имаме много бърз отговор на организма към радиохирургията

При онкологични заболявания имаме много бърз отговор на организма към радиохирургията

Преди да се започне облъчването, терапевтичният план се проверява и от физик

Д-р Илиана Колева, началник на Отделението по лъчелечение в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, в предаването „100 % будни“ на БНТ, за възможностите на линейния ускорител, който функционира в болницата и е последно поколение. Сложната апаратура позволява много прецизно облъчване на зесегнатата част, както при онкологични, така и при неонкологични заболявания.

Водещ: Д-р Колева, обяснете ни какво представлява радиохирургията.
Д-р Колева: Радиохирургията е вид лъчетерапия, при която имаме възможност в много малък обем да реализираме висока дневна доза. При стандартната лъчетерапия обикновено провеждаме между 25 и 30 облъчвания. При радиохирургията можем да проверем едно, единствено облъчване или три до пет. При стандартната лъчетерапия, дозите които използваме са в рамките на 1,8-2 грея (това е единицата, която се използва при лъчетерапията). При радиохирургията дозите, които прилагаме, могат да бъдат 24 грея, 60 грея, 90 грея, т.е. една изключително висока, еднократна доза.

Центърът по радиохирургия, който функционира към Отделението по лъчелечение в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Водещ:
А при какви заболявания е ефективна радиохирургията?
Д-р Колева: Тя може да се приложи и при онкологични, и при неонкологични заболявания. Обект на радиохирургията могат да бъдат метастази в мозъка, метастази на белия дроб, ранни карциноми на белия дроб, ранни карциноми на черния дроб, метастази в черния дроб. Освен онкологични заболявания, обект на радиохирургията могат да бъдат артериовенозни малформации – тогава, когато са трудно достъпни или е проведена емболизация, но е налице един малък остатък. Също при някои функционални заболявания, като тригеминалната невралгия, също може да бъде проведена радиохирургия.
Водещ: А наистина ли всичко, преди да се приложи на пациента, се тества върху виртуален модел?
Д-р Колева: По принцип всяка високотехнологична техника в лъчетерапията, независимо дали става въпрос за радиохирургия, преди да бъде облъчен пациента, изготвеният терапевтичен план се проверява върху фантом. Т.е. имаме доста работа преди да извикаме пациента за първо облъчване.
Водещ: Тук виждаме картинка на това, което се случва. Какви са рисковете от радиохирургията, в сравнение с обикновената лъчетерапия?
Д-р Колева: По принцип всеки метод на лечение има определени рискове, определени странични реакции. Дори една оперативна интервенция, колкото и перфектно да е проведена, оставя белег. Преминаването на йонизиращата радиация също оставя своите следи, така че, когато се провежда една лъчетерапия, когато се провежда радиохирургия, се изготвя един много прецизен план на облъчването. След това той се предава на медицински физик, който изготвя изключително прецизен план на провеждане на самото облъчване, така че да може да се реализира дозата, която е предписана от лекаря, но да бъдат съхранени околните тъкани.
Водещ: Тъкмо щях да попитам с какво е толкова иновативен методът и с какво се различава от другите. Предполагам, че това е насочено, концентрирано облъчване на определена част. Но как да сме сигурни, че точно тази част, която сте назначили да бъде облъчена, ще бъде точно тя, а няма да бъдат засегнати други тъкани в тялото?

При облъчването на мозъчни метастази на пациента се поставя специална каска

Д-р Колева: Както казах, имаме една продължителна подготовка, при която за изготвяне на лъчетерапевтичния план може да използваме и други, образни методи. Можем да използваме образ от ЯМР, от ПЕТ скенер. Може в обема, който се определя за облъчване, да се включат различни специалисти: рентгенолог, неврохирург…След като бъде уточнен обемът, който ще се облъчва, след като бъде уточнена необходимата доза, на следващия етап се включва медицински физик. След това планът се проверява на фантом и чак тогава пациентът идва за първа процедура.
Водещ: Какво имате предвид под това, че планът се проверява на фантом?
Д-р Колева: Това е моделът, за който споменах преди малко. Моделът или фантомът се облъчва със същата доза, в същата координатна система, по индивидуалния план, който е изчислен на пациента, за да се провери дали той действително може да бъде реализиран. Когато ние поставим пациента на масата за облъчване, на самия апарат има монтирана рентгенова тръба. С нея, преди всяко облъчване, ние провеждаме компютърна томография и по този начин на 100% сме сигурни, че сме в участъка, който искаме да облъчим.
Водещ: Колко такива апарата има в България?

Линейният ускорител, който функционира в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, е последно поколение и
има специални приспособления за мозъчна и целотелесна радиохирургия

Д-р Колева: В България има три апарата, които са като нашия: в Сити Клиник, в болницата в Панагюрище. Радиохирургия може да се провежда и с т.нар. апарати за томотерапия. Такъв има в центъра по онкология.
Водещ: А кога се проявява ефектът след облъчването?
Д-р Колева: Зависи от заболяването, което атакуваме. При онкологичните заболявания имаме много бърз отговор от проведеното лечение. Като облъчваме например мозъчни метастази, три месеца след терапията се назначава контролен ЯМР. Има случаи, в които облъчваната метастаза е с над 80% редукция! При доброкачествените образувания, каквито са менингиомите, невриномите, се изисква по-дълъг период от време, тъй като структурите, които обхващаме, са с по-различна лъчечувствителност и ефектът настъпва по-късно – в рамките на една, две години. При пациенти, които са с артериовенозни малформации, крайният ефект от проведената терапия понякога е в рамките на две, три години.
Водещ: А при появата на рецидиви, може ли да бъде отново прилагана радиохирургията?
Д-р Колева: Когато имаме поява на рецидиви, което е една от особеностите на онкологичните заболявания, отново се преценява. Пациентът се представя на онкологичен комитет, където всеки специалист може да даде своето мнение на дадения етап от развитието на заболяването, кой метод е най-подходящ. В някои случаи може да се проведе оперативна интервенция, а имаме и пациенти, при които се провежда повторна радиохирургия. Но в този случай трябва да се направи много точна преценка: каква доза е приложена, колко време е минало от първоначалната радиохирургия.

Цялото интервю можете да видите ТУК
Източник: БНТ, „100 % будни“
Още по темата:
Д-Р ИЛИАНА КОЛЕВА: ПРЕДИ ОБЛЪЧВАНЕ ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ПЛАН СЕ ТЕСТВА ВЪРХУ ФАНТОМ
НА ОПАШКАТА СМЕ ПО ПРЕЖИВЯЕМОСТ ОТ РАК В ЕВРОПА
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОГАТ ДА ИМИТИРАТ КЛИНИЧНАТА КАРТИНА НА ВИРУСНА ИЛИ БАКТЕРИАЛНА ИНФЕКЦИЯ