Ключови критерии за диагноза

Ключови критерии за диагноза

КЛИНИЧНИ

 • Мъже над 60-65 год. и жени над 70-75 год. с лесна умора, задух и отоци по долните крайници;
 • Хоспитализация за сърдечна недостатъчност, прием на диуретици;
 • Предсърдно мъждене или сърдечен блок;
 • Поставен постоянен електрокардиостимулатор (пейс-мейкър);
 • Задебелена, но неразширена лява камера на сърцето;
 • Световъртеж в резултат на значително понижение на кръвното налягане при изправяне;
 • Ниско или нормално кръвно налягане при предшестващо високо кръвно налягане, налагащи намаляване на антихипертензивното лечение;
 • Синдром на карпалния канал – двустранен;
 • Спинална стеноза;
 • Скъсване на сухожилие на мишницата;
 • Новодиагностицирана хипертрофична кардиомиопатия след 60 год. Възраст;
 • Тежка аортна стеноза при възрастни пациенти;
 • Периферна полиневропатия;
 • Вегетативни прояви като ортостатична хипотония, диария, редуваща се със запек, лесно засищане, повръщане след нахранване, затруднения при уриниране, еректилна дисфункция;
 • Немотивирана редукция на тегло;
 • Фамилност и произход от ендемичен район.

ЕКГ

 • Нисък QRS волтаж, несъответен на дебелината на ЛК;
 • Псевдоинфарктен образ на ЕКГ;
 • Предсърдно мъждене и/или сърдечен блок.

ЕХОКАРДИОТРАФИЯ

 • ЛК хипертрофия  при недилатирана ЛК;
 • Задебеляване на клапните платна, междупредсърдния септум и ДК;
 • Рестриктивен тип ЛК пълнене;

МРТ

 • Типичен образ на късно контрастно усилване;
 • Удължено Т1 време;
 • Увеличен екстрацелуларен обем.

КОСТНА СЦИНТИГРАФИЯ

Степен 2-3 на натрупване на 99mTc-DPD, 99mTc-PYP, 99mTc-HMDP


ЛАБОРАТОРИЯ

 • Персистиращо повишено тропониново ниво;
 • Повишено ниво на NT-proBNP, несъответно на тежестта на сърдечна недостатъчност;
 • Електрофореза с имунофиксация на серум;
 • Електрофореза с имунофиксация на урина;
 • Свободни леки вериги λ или κ в серума и тяхното съотношение

ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Мутация в ТТР гена

ХИСТОЛОГИЯ

 • Оцветяване с Конго чревено – амилоид (+);
 • Имунохистохимия –  ТТР (+);
 • Мас-спектрометрия – ТТР (+).