НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ В УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ В УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Във връзка с грипната епидемия и епидемията от COVID-19 в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се въвеждат нови правила за прием на пациентите и се променя реда за свижданията в болницата.

  1. Посещението на външни лица ще се осъществява само през централния вход на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Забранява се достъпът на външни лица до болничните структури – клиники и отделения, както и свободното движение на същите по етажите на лечебното заведение. Всички посетители – пациенти и придружители трябва да бъдат снабдени с лични предпазни средства (маски), в това число и амбулаторните пациенти.
  2. Приемът на пациенти ще се извършва само през специализираните приемни кабинети на съответните клиники/отделения. Там на всеки пациент дистанционно ще се измерва телесната температура. Пациенти, при които има съмнение за вирусно заболяване, ще бъдат насочвани към съответните болници, които бяха определени със заповед на министъра на здравеопазването.
  3. Не се допуска излизането на лежащо болни по коридорите или извън територията на лечебното заведение с изключение на случаите, в които тяхното лечение изисква извършването на медико-диагностични или друг вид дейности.
  4. Забранява се свиждането в клиниките и отделенията. Информация за пациентите, които се лекуват там, ще бъде давана само по телефона. (Телефони на клиниките/отделенията можете да видите от ТУК)
  5. Персоналът на болницата също се задължава да спазва всички инструкции за дезинфекция и лична хигиена.