Поръчани и закупени лични предпазни средства за персонала на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Поръчани и закупени лични предпазни средства за персонала на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Във връзка с епидемията от COVID-19 и необходимостта да бъде защитен персонала на болницата, до този момент са поръчани и закупени от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ следните лични предпазни средства (ЛПС) и консумативи за осигуряване на хигиена:

29 000 бр. трислойни маски
Доставени на 9.02.2020 и на 16.03.2020 и раздадени във всички болнични структури и в административно-стопанския блок

69 000 бр. еднократни латексови ръкавици от всички номера
/раздадени във всички болнични структури и в административно-стопанския блок/

1500 многократни маски (от плат)
/Поръчани на 19 март 2020; раздадени на 25 март 2020/

28 400 бр. калцуни
/раздадени на клиниките и отделенията/

460 бр. нестерилни халати /доставени/

1200 бр. нестерилни халати
/предстои да бъдат доставени утре, 27.03.2020/

13 бр. инфрачервени термометри
/получени на 9.03.2020 и раздадени/

15 бр. Инфрачервени терпометри
/получени днес, 26.03.2020/

Поръчани, но все още неполучени ЛПС:
1000 бр. маски FFP2
650 бр. очила за медицински цели
150 бр. костюми за медицински цели с качулки
150 бр. медицински шлемове
Очаквана доставка: до 3.04.2020

медицински шлем                          нестерилен халат                                          предпазен халат с качулка