Честито Възкресение Христово!

Честито Възкресение Христово!

Уважаеми колеги, 
Уважаеми пациенти, 

За мен Възкресение Христово винаги е бил един от най-светлите християнски празници. Символ на вярата и надеждата за избавление на човешкия род. Времената, в които живеем поставят пред нас много и различни препятствия. От решенията ни днес зависи нашето утре. В тези дни на изпитания е много важно всеки да бъде на своето място. А нашето място, и преди, и сега, е до нашите пациенти. Всеки лекар започва своята практика с един неписан, но точно затова още по-важен ангажимент:  „Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща. Днес истината в тези слова е още по-жива. Затова ангажимента, който поемаме към нашите пациенти, остава непроменен и във време на пандемияНие вярваме, че всеки има право на лечение, независимо дали от мозъчен тумор, хепатит, COVID-19, или от друга, често много по-опасна зараза. И ви обещаваме:
Aut inveniemus viIam aut faciemus! (Или ще намерим пътя, или ще прокараме път)! 

Честито Възкресение Христово! 

Д-р Антон Петков,
Изпълнителен директор
УМБАЛ “Св. Иван Рилски”