ДКЦ “Св. Иван Рилски” открива допълнителни директни линии за записване на часове

ДКЦ “Св. Иван Рилски” открива допълнителни директни линии за записване на часове

ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕООД

Работещи кабинети с НЗОК по време на извънредното положение

За улеснение на пациентите, във връзка с извънредното положение, ДКЦ „Св. Иван Рилски“ откри две директни телефонни линии, на които също могат да се записват часове:

0887 07 45 49 (от 9:00 до 16:00 часа в делнични дни)

Посочените по-долу телефони също остават активни.

Гастроентерологичен кабинет 14
Д-р Любен Милачков – 02/952 58 78

Работно време: 09:00- 13:00 ч.

Неврологичен кабинет 29
Д-р Бояна Милева – без записване на часове

Работно време: 08:00- 13:00 ч.


Неврологичен кабинет
3
Проф. П. Шотеков – 02/851 08 22

Работно време: 09:00- 13:00 ч.
Записване през Superdoc

Неврологичен кабинет ЕМГ 30
Д-р Г.Ончева – 02/952 58 78
Работно време: 14:00- 16:00 ч. -четвъртък/петък

Неврологичен кабинет- Доплерова сонография 75

Проф. П. Шотеков, д-р Карамешев 02/952 58 78

Работно време: 09:00- 13:00 ч.

 

Неврологичен кабинет ЕЕГ 34

Доц. П. Димова – 02/852 62 67

Работно време: 09:00- 13:00 ч.

 

Неврохирургичен кабинет 19
Доц. К. Георгиев – 0888 20 95 30

Д-р Д. Фердинандов – 0888 67 85 49

Д-р Каракашев – 0888 77 99 40
Записване чрез Superdoc

Д-р Уилям – 0878 97 72 42
Записване чрез Superdoc


Неврохирургичен кабинет 35

Доц. К. Минкин – 02/952 37 25

Ото-рино-ларингологичен кабинет 4
Д-р М.Антонов – 0888 15 55 51

Работно време: 08:00- 13:00 ч.

Офталмологичен кабинет 4
Д-р Р. Тончева – без записване на часове

Работно време: 08:00- 13:00 ч.

Проф. В.Златева – 02/952 58 78
Работно време: 13.00-15.00 ч
Записване чрез Superdoc

Образна диагностика

Рентгенология

Д-р С. Давидов, д-р А. Петкова – без записване на часове

Работно време: 08:00- 16:00 ч.

МРТ, Скенер

Д-р М. Пенков , Д-р Ю. Тодоров – 02 / 952 27 80

Работно време: 08:00- 16:00 ч.

Клинична лаборатория

Д-р И. Петкова – без записване на часове

Имунологична лаборатория

Проф. Кюркчиев – 02/852 49 57
Работно време: 08:00- 14:00 ч.

ПЛАТЕНИ МАНИПУЛАЦИИ (Които не се покриват по НЗОК)

14.Инфузионен център (вливане на биологични вещества)

Тел. за записване: 0888 15 55 51

д-р Пламена Ерменчева

д-р Александър Копчев

д-р Яна Здравкова