9 лекари от УМБАЛ “Св. Иван Рилски” в престижната класация “Лекарите, на които вярваме”

9 лекари от УМБАЛ “Св. Иван Рилски” в престижната класация “Лекарите, на които вярваме”

Вече са ясни отличените в тазгодишната класация на вестник „24 часа“ – „Лекарите, на които вярваме“. Престижната класация отличава медицински специалисти в различни области, които са номинирани от своите пациенти. Девет от тях са от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Проф. КРАСИМИР АНТОНОВ, началник на отделение “Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация” към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, е сред най-изтъкнатите хепатолози в България. Специалностите Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика придобива през 1995 г. и 2000 г. През 2000 г. защитава дисертация на тема “Хроничен делта хепатит” и придобива образователна и научна степен доктор.

Председател е на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; член на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL), с международни специализации в Атина, Копенхаген, Лисабон, Неапол, Прага.

Проф. Антонов преглежда след предварително записване на телефон 0876 -24-49-08

Доц. ВАСИЛ КАРАКОСТОВ, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Доц. Васил Каракостов е един от най-добрите гръбначни неврохирурзи в България.
Завършва медицина през 1982 г. в Пловдивския медицински университет. През 1986 г. придобива специалност по неврохирургия. Специализирал е „Евокирани мозъчни потенциали“ при проф. Vinko Dolenc в Любляна, както и Стереотаксична неврохирургия през 1998-1999г., в Женева- Швейцария и Стокхолм – Швеция. През 2005-2007г. специализира и спинална микроневрохирургия в „Шоен клиник” – Мюнхен –Германия, под ръководството на Проф. М. Майер.
Лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна асоциация „АОSPINE”. „АОSPIN – Europ” му присъжда през 2011г. – „Платинен статус” – за гръбначна хирургия, с валидност – до 2014г.

Прегледи и консултации: От понеделник до четвъртък от 9:15 до 10:45 в кабинет N 35, след предварително записване на тел. 02/952 37 25; 0898 55 12 45

Проф. ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ, Клиника по ревматология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Проф. Коларов е един от най-добрите специалисти в България, когато става въпрос за автоимунни ревматични заболявания. Той е сред водещите експерти в областта на системен лупус, подагра, остеопороза. Роден през 1954 г. в София. През 1980 г. завършва медицина в София с отличен успех и златна значка. Десет години работи в различни градове на страната – Бяла Слатина, Пазарджик и Пловдив като лекар и асистент по Вътрешни болести. Понастоящем е професор към Клиниката по ревматология на Медицински университет–София.

Автор е на повече от 485 научни труда, публикувани и изнесени на научни форуми в страната и чужбина, сред които 21 монографии, учебници, ръководства и справочници по медицина и ревматология, 30 научно-популарни книги и брошури за пациенти, на 8 художествени и 1 публицистична книга, 1 сценарий за игрален и 9 за документални филми, 125 литературни публикации в ежедневници и литературни издания.

Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза. Член е на Научното дружество по ревматология, Съюза на учените в България.

Проф. Коларов преглежда след предварително записване на час на тел. на регистратурата: 0884 12 67 91.

Д-р АСЕН ХАДЖИЯНЕВ, ръководител на Национален референтен център по ендоскопско лечение на хипофизни аденоми към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Специалист по неврохирургия, началник СЕКТОР “Запад“  на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Научни интреси в областта на ендоскопската и микроскопска хирургия на хипофизните аденоми, тумори на нервната система и дегенеративни заболявания. Притежава над 80 научни труда в областта на неврохирургията. Има защитен дисертационен труд на тема „Съвременното място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите хипофизни аденоми.“

Д-р Асен Хаджиянев, Д-р Асен Хаджиянев е неврохирургът, който за пръв път у нас постави 3D индивидуален имплант, за да възстанови черепа на пациент като по този начин върна живота на младия човек.

Д-р А. Хаджиянев преглежда след предварителна уговорка на телефон 02-952-37-25 или тел. 0888 50 61 45
E-mail: dr_a.a.hadjianev@abv.bg

Д-р МАРИН ПЕНКОВ, началник на Отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Д-р Пенков е първият български лекар с европейска диплома по детска неврорентгенология. Той завършва медицина през 2003г в МУ София. През 2009 г. Получава специалност по специалността „Образна диагностика“. През 2015 взема и „Европейска диплома по Неврорентгенология“. Участвал е в множество научни форуми в България и чужбина, посветени на новостите в образната диагностика, сред които международни конгреси и курсове. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.

Автор е на  научни публикации в областта на образната диагностика и е бил лектор в специализирани курсове и национални конгреси. Участвал е в работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на образната диагностика.
Председател е на българското дружество по неврорентгенология. Професионалният му интерес е насочен в сферата на неврорадиологията и детската неврорадиология, гастрорадиологията .

Членува в: Българска Асоциация по Радиология (БАР), Българска Асоциация по Кардиоторакална рентгенология (БДКТР), Европейска Асоциация по Радиология (ESR), Европейска Асоциация по Неврорентгенология (ESNR), Европейска Асоциация по Детска Неврорентгенология (ECPNR), Европейска Асоциация по Радиология на глава и шия (ESHNR),  Европейска Асоциация по Гастрорентгенология (ESGAR).

Телефон за консултации с д-р Пенков: 02/952 59 07 (8:00 – 14:00)

Доц. АНТОНИЙ ФИЛИПОВ е началник на Клиниката по обща и ендоскопска хирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Завършва Медицински Университет София през 1987 г. От 1987 до 1991 работи в Общинска Болница-Радомир. От 1991 до 2017 работи в Пирогов, като израства до Завеждащ в Клинично приемно отделение на IV-та хирургична клиника. Паралелно е Консултант в МБАЛ Света София.

През 2014 защитава дисертация на тема “Проучване на възможностите за лечение на слабинни хернии с ендоскопски техники”.

Притежава над двадесетгодишен опит в извършването на лапароскопски операции на жлъчка, на апендисит, на херния, на дебелото черво.

Д-р МИХАИЛ ТАБАКОВ, зам.-началник на  Клиниката по обща и ендоскопска хирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Завършва медицина в Медицински университет – София, през 2003 г. Придобива специалност Хирургия. През 2014г. придобива професионална квалификация по „Здравен Мениджмънт“ в УНСС.

Работил е в клиниката по спешна хирургия на ВМА – София и в IVта хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където заема длъжността асистент  и главен административен лекар на клиниката.

Специализирал е колоректална хирургия в гр.Дрезден, Германия . Завършва множество квалификационни курсове по лапароскопска хирургия в  Холандия, Франция, Великобритания и Турция.Научните и професионалните му интереси са свързани със спешната хирургия, колопроктологията и миниинвазивната хирургия. Член е на Българското Хирургическо дружество

Проф. ЛЮДМИЛА МАТЕВА, Клиника по гастроентерология към УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Един от водещите гастроентеролози в България с огромен опит в лечението на хронични чернодробни заболявания и различни възпаления на стомашно-чревния тракт. Притежава специалност по вътрешни болести и гастроентерология. Бивш националният консултант по гастроентерология и председател на Българската асоциация за изучаване на черния дроб.

Бивш началник на Клиниката по гастроентерология, в момента проф. Матева работи като консултант към нея.

Проф. ТОДОР ПОПОВ, Клиника по професионални заболявания в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Проф. Тодор Попов е специалист по клинична алергология с доказан медицински опит към Клиниката по професионални заболявания. При него се извършват някои основни диагностични тестове и кожно-алергични тестове: за Бронхиална астма; Алергичен ринит; Атопичен дерматит; Уртикария; Хранителна и медикаментозна алергия; Контактен дерматит; Поленов риносинуит; Конюктивит; Инсект – алергия

Член е на: Световна организация за астма „INTERASMA“ – бивш президент;  Почетен международен член на Американския колеж по алергология, астма и имунология (ACAAI); член на съвета на ARIA (Алергичен ринит и астма), Полското общество по алергология и имунология. Председател на Съюза на българските медицински дружества. Секретар на Българското научно дружество по алергология; Българското дружество по белодробни болести; Български антарктически институт.

Български учен адаптира “термометър за дишането”, за да открива COVID-19 при заразени без симптоми.

Съвместен екип между УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и Инфекциозна болница – София под ръководството на проф. Попов изобрети специален термометър за ранно установяване на коронавирусна инфекция.
Проф. Попов приема след предварително записване на час на тел. 0884 12 67 91

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски” и В-к “24 часа”