Информация за пациенти при провеждане на ЯМР/КТ с анестезия

Информация за пациенти при провеждане на ЯМР/КТ с анестезия

Философията на работещите в Отделението по образна диагностика в УМБАЛ Св. Иван Рилски – София както и на самата болница е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо. Прегледите и консултациите в Отделението по образна диагностика се осъществяват след предварително определен час през Регистратура на Образна Диагностика (02 9522780). Единствено за рентгенография не е необходимо предварително записване. Нашите регистратори са добре информирани за основните показания и противопоказания за провеждане на отделните типове образни изследвания и са готови да окажат съдействие или реализират своевременна консултация с лекар-специалист при нужда. Предварително записаният час за преглед подкрепя идеята ни за пълно съдействие и спестяване на времето, отделено за преглед. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на от 2 до 24 часа.

Следвайки философията на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ и Отделението по образна диагностика, ние се стараем да осигурим на нашите пациенти максимално качество на медицинската услуга. Това касае и пациентите които се нуждаят от анестезия и анестезиологичен контрол от специалист анестезиолог/реаниматор и реанимационна сестра. Особено внимание е обърнато на децата, поради факта, че малчуганите до 10 год. възраст се преглеждат задължително с упойка, което осигурява липса на стрес у детето и възможност за добиване на максимално информативни образи, които да помогнат за поставяне на максимално точната диагноза.

Отделението по Образна диагностика е снабдено и оборудвано с монитори, позволяващи качествено и екзактно мониториране на жизнените функции на всеки пациент през цялото време на анестезия както и апарати за обдишване, в случай на нужда. В звеното са обособени зони за преподготовка на пациента и зали за излизане от упойка, където пациентите могат да бъдат под контрола на анестезиологичния екип.

За провеждането на образно изследване ЯМР/ КТ под анестезия е необходимо да се изпълнят следните процедури.

В дните преди изследването:

  1. Задължително трябва да се направи консултация с анестезиолог от „УМБАЛ Св Иван Рилски – София.
  2. Записването за изследване под анестезия е на тел +359 889016035 д-р Наталия Димитрова, която е анестезиолог/реаниматор в УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”  и има грижа да ви запише час за изследването
  3. Възможно е анестезиологът да Ви назначи допълнителни консултации или кръвни изследвания, които да уточнят здравословното Ви състояние (или това на детето Ви) с оглед провеждане на анестезия.
  4. За провеждане на изследването е необходимо да изпълните подготовката, която Ви е назначил анестезиологът – прием на лекарства, вода и храна.

В деня на изследването:

  1. Задължително носете направлението/индикацията за провеждане на изследването, цялата медицинска документация на пациента, както и налични предходни образни изследвания.
  2. В определеното време е необходимо да бъдете в Отделението по образна диагностика, за да попълните информирано съгласие и документи, свързани с провеждането на съответното образно изследване.
  3. Персоналът на Отделението ще Ви насочи за необходимите процедури, преди изследването.

След приключване на изследването:

  1. След приключване на изследването ще бъдете настанени в залата за подготовка, където ще пролежите около 2 часа под контрол на анестезиолога, докато напълно излезете от анестезията.
  2. Резултатът от изследването ще бъде готов след от 2 и 24 часа.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”