Проф. Пенко Шотеков и д-р Детелина Стоилова от УМБАЛ “Св. Иван Рилски” с монографии за мултиплената склероза

Проф. Пенко Шотеков и д-р Детелина Стоилова от УМБАЛ “Св. Иван Рилски” с монографии за мултиплената склероза

Две нови специализирани книги, посветени на мултиплената склероза (МС), вече са на разположение на лекарите в България. Техни автори са едни от най-големите специалисти у нас, в областта на това тежко, автоимунно заболяване на Централната нервна система.

Монографията на проф. Пенко Шотеков, началник на Клиниката по неврология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – „Мултиплена склероза“, разглежда заболяването в по-широк аспект с последователно проследяване на епидемиология, наследственост, патогенеза, патоанатомия, клиника, диагноза и диференциална диагноза, терапия. „Имунопатогенеза  и терапия на мултиплената склероза“ с автор д-р Детелина Стоилова от Клиниката по неврология към същата болница пък дава актуална информация за всичко свързано със сложната и непрекъснато развиващата се наука за патогенезата и съвременната терапия на заболяването.

Според авторите последователното издаване на тези две монографии е свързано с повишения интерес, през последните две десетилетия, в целия свят към МС. За това допринесоха повишените възможности на своевременна диагноза с Магнито-резонансна томография, разкриването на много от интимните имунопатологични механизми на заболяването и от там създаването на много нови лекарства.  В нашата страна има регистрирани 13 медикамента и в момента в света се изследват още няколко потенциално  перспективни молекули.

        

Освен на световния опит в лечението на болестта, двете монографии са базирани и на собствени проучвания на авторите, реализирани в един от най-големите центрове за лечение на МС, който се намира в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Д-р  Стоилова е водещ специалист в имунологията на Мулктиплената склероза у нас и  терапевтичният раздел на монографията синтезирано дава информация за отделните медикаменти, пречупена през многогодишния клиничен опит на автора.

Монографията на проф. Шотеков пък е богато илюстрирано с над 50 собствени снимки от магнитно-резонансна томография, схеми и с над 25 таблици. Книгата предлага възможност да се чете не само от специалисти-невролози, общопрактикуващи лекари,  но и от широк кръг от медицински специалисти, които се интересуват  от това заболяване, защото дава по-общодостъпна и съвременна  информация за заболяването.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”