Д-р Асен Хаджиянев – главоболието е един от симптомите на проблем с хипофизната жлеза

Д-р Асен Хаджиянев – главоболието е един от симптомите на проблем с хипофизната жлеза

Д-р Асен Хаджиянев е специалист по неврохирургия, началник СЕКТОР “Запад“ на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Научни интереси в областта на ендоскопската и микроскопска хирургия на хипофизните аденоми, тумори на нервната система и дегенеративни заболявания. Автор е на над 80 научни труда в областта на неврохирургията. Има защитен дисертационен труд на тема „Съвременното място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите хипофизни аденоми.“ Д-р Асен Хаджиянев е ръководител на Национален референтен център по ендоскопско лечение на хипофизни аденоми.

Д-р Хаджиянев, да започнем разговора с Вас за връзката между хипофизните аденоми и наднорменото тегло. Има ли такава връзка и какво трябва да знаят хората за това?
Напълно възможна е такава връзка, но само при определен тип заболяване – болестта на Кушинг. При разгъването на нейната клинична картина,  типична е промяната и на телесното тегло. Появяват се специфично затлъстяване на тялото в областта на корема с оформяне на цепнатини на кожата (стрии). Лицето се окръгля до лунообразно, артериалното налягане се повишава, често срещан е и захарният диабет. Причината за болестта на Кушинг е много малък тумор, в  разположен в аденохипофизата. Неговата изява води до  неблагоприятни за пациента последици, причинени от метаболитна дисфункция. Според  Европейската асоциация на ендокринните заболявания (ENEA) това заболяване се класифицира, като малигнена невро-ендокринопатия. При тези специфинчни промени е необходимо хората да търсят специализирана помощ:  консултация с ендокринолог, за да се изготви хормонален профил, неврообразна диагностика – МРТ с контрастно усилване и при доказване на това заболяване задължително хирургично лечение.

Какъв е броят на хората, преминали през Националния референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни аденоми към болница „Св. Иван Рилски“, който оглавявате, които са покачили прекомерно теглото си заради хипофизните аденоми?
При всички пациенти диагностицирани с болестта на Кушинг в около 90% наблюдаваме такъв тип промени в тялото. За щастие това заболяване се среща относително рядко и заема около 6-8% от общия дял на пациентите с хипофизни аденоми. Подобен тип промени настъпват и при синдрома на Кушинг, но при него са засегнати надбъбречните жлези.

Разкажете повече на иновативните методи на лечение и тяхното приложение.
Съвременните технологии  в хирургията през последните години налагат в практиката минимално инвазивните процедури. В този смисъл стремежът на лекарите е ориентиран към изработването и усъвършенстването на инструменти и апарати, за постигането на максимална успеваемост при минимална травма, т.е. да са по-леко поносими и по-малко инвалидизации за пациентите. Също така от икономическа гледна точка се скъсява болничният престой и се намалява временната нетрудоспособност.  Проследявайки използваните в исторически аспект хирургични достъпи към хипофизната жлеза, ние днес в България имаме възможността да прилагаме съвременната ендоскопска, ендоназална транссфеноидална хирургия. Тя има претенциите да бъде  атравматична, като техника и в същото време доста ефективна, съчетавайки съвременните технологии с класическите достъпи.

Кои са признаците, че човек има проблем с хипофизната жлеза и кога трябва да потърси лекарска помощ?
Един от най-честите симптоми е главоболието,  особено когато то е непрестанно, не отшумява и не се повлиява от аналгетици. Много важно е и смущението в зрението, промените във външния вид – затлъстяване, акромегалия, появата на съпътстващи заболявания, типични за хипофизната дисфункция. В началото пациентите може да не обърнат внимание на настъпилите  промени, защото те се развиват постепенно или да се лекуват отделните симптоми, без да се подозира, че те са елементи от едно невроендокринно заболяване. При съмнение за хипофизен аденом, много е важно да бъде проведен специфичен диагностичен процес. При зрителни смущения първата консултация е с офталмолог, за да изследва зрителната острота и периферното зрение. Следва магнитно резонансна томография ( МРТ) с контрастиране, която дава много и изключително полезна информация. По нея много лесно и бързо може да се постави диагнозата. Хормоналният анализ е задължителен, за да определи типа на аденома и необходимостта от хирургично или медикаментозно лечение или комбинация от двете.

Организирате ли дни за безплатни прегледи и консултации в Националния референтен център?
От няколко години в нашата болница се провеждат такива прегледи и консултации след предварителен анонс. Това не означава, че в останало време пациентите нямат достъп до специализирана помощ. Болницата разполага със специализиран сайт, на който пациентите могат да намерят необходимата информация за тясно профилираните специалисти и начина на кореспонденция с тях.

Д-р Хаджиянев, според данни на СЗО почти 62 % от българите са с наднормено тегло, което е почти два пъти повече, в сравнение със средното световно ниво, което е 39 %. Имате ли отговор на въпроса защо?
Отговорът се крие в индустриализацията на хранително-вкусовата промишленост, генетичната модификация на храните, заседналия начин на живот и стреса. Банални на пръв поглед причини, но безспорни като факти.

Тревожен факт е и нарастващия брой на децата и младите хора, които страдат от затлъстяване. Какво трябва да се направи, за да се промени картината, според Вас?
За съжаление децата страдат най-много от тези процеси. Сега няма да видите деца да спортуват масово, а такива „ забили“ поглед в електронните устройства и масово „чатещи“. За да се промени тази ситуация основна роля трябва да имат родителите при възпитанието на децата си. Личния пример от родителите е основния фактор при възпитанието на необходимата здравна, хранителна и спортна култура у децата.

Намаляха ли хората, които търсят Вашата помощ по време на пандемията от COVID-19?
След започването на пандемията регистрирахме спад на пациентите, търсещи специализирана неврохирургична помощ, с около 30%. След преминаването на първоначалният стрес наблюдавахме  едно закономерно увеличаване в броя, особено в края на пролетта и лятото. В момента по статистически данни  броят на преминали през нашата Клиника пациенти бележи тенденция за увеличаване, спрямо същия период на миналата година. Вероятната причина е очакваното разрастване на пандемията и очакваната втора вълна. На този етап не мога да твърдя, че има увеличаване на заболеваемостта от хипофизни аденоми за 2020, спрямо 2019 година.

Източник:  Framar.bg