Излезе първият брой на списание “Bulgarian journal of Clinical immunology”

Излезе първият брой на списание “Bulgarian journal of Clinical immunology”

Първият брой на списание “Bulgarian journal of Clinical immunology” (BJCI) вече е факт. То е официален орган на Българската асоциация по клинична имунология и е наследник на издавания досега неин Годишник. Главен редактор на новата медия е проф. д-р Доброслав Кюркчиев, дмн, началник Лаборатория по клинична имунология на УМБАЛ ” Св. Иван Рилски”.

Списанието има за цел да запознае своите читатели с новите направления в  клиничната и фундаменталната имунология. То стимулира публикуването на научни обзори разглеждащи определен проблем, клинични случаи с имунологична патогенеза и/или диагностика, както и авторски статии. Наред с проблемите на клиничната и фундаментална имунология BJCI е отворено и към публикации от специалисти от близки дисциплини като ревматология, педиатрия, гастроентерология, неврология и др.

„Нашите амбиции са  „Bulgarian journal of Clinical immunology“ да запознава читателите със съвременната ситуация в разглежданата проблематика и да бъде една актуална трибуна, не само в рамките на България, но и в останалите страни“, обясни проф. Кюркчиев, който е един от най-уважаваните имунолози у нас.

Първият брой на списанието е посветен на мезенхимните стволови клетки и тяхната имунорегулаторна функция. Сред останалите теми, които се разглеждат, са Th17 клетките в гастроинтестиналната патология, аспекти на автоимунната патогенеза при системен лупус, ANCA асоциирани васкулити и хередитарен ангиоедем, както и нови подходи при изследването на нуклеинови киселини.

Очаква се „Bulgarian journal of Clinical immunology“  да излиза два пъти годишно.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”