Онлайн консултации в пет от водещите клиники на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Онлайн консултации в пет от водещите клиники на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Целта а да се улесни достъпът на пациентите до медицинска помощ

От 2 до 18 декември пет от водещите клиники в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще консултират пациенти и ще приемат документи онлайн. Целта е да се скъси пътят им до болницата и да се улесни достъпа до качествена медицинска помощ. В условията на пандемия много от хората, особено от провинцията, се страхуват да пътуват. Чрез новата инициатива те ще имат възможност предварително да изпратят своите документи и изследвания и, ако състоянието им налага, да бъдат приети за лечение само с едно идване до болницата.

Пациентите могат да изпращат своите образни и други изследвания, епикризи, свързани със заболяването им, на посочения от всяка клиника имейл. Заедно с документите, те трябва да изпратят попълнена и след това сканирана следната ДЕКЛАРАЦИЯ. От болницата предупреждават, че онлайн консултациите се отнасят само за документи, получени в посочения срок, касаещи заболявания, които се лекуват в съответната клиника и задължително включващи попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ. Добре е пациентите да оставят и телефон за връзка, ако е необходимо уточняване.

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е най-голямата в страната. Годишно тук се извършват над 1100 мозъчни операции, което е близо една трета от всички мозъчни операции, непровокирани от травми, които се правят в България. Близо 90% от тях са осъществени с нови технологии. Половината от операциите в България (47.92%), които са осъществени с невронавигационна техника, са направени в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Тук е извършена всяка шеста гръбначно-мозъчна операция в България. 74.33 е процентът на големите гръбначно-мозъчни операции (с много голям обем и сложност), които се реализират в болницата при среден процент за страната 40.37%.
Имейл за изпращане на документи: neurosurgery.clinic@abv.bg
Повече информация за заболяванията, които се лекуват в Клиниката по неврохирургия
За допълнителна информация: 02/952 37 25
(между 14:00 и 16:00 часа)

В Клиниката по нервни болести се провежда диагностика на редица социално-значими неврологични заболявания като исхемичен мозъчен инсулт, мозъчен кръвоизлив, консервативно лечение на световъртеж, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, тумори на главния и гръбначен мозък, вертеброгенни заболявания (дискови херни, радикулити, полиневропатии, включително порфиринова полиневропатия, плексити и др.); заболявания на периферната нервна система и гръбначно-мозъчни заболявания. Към клиниката функционира един от най-големите центрове в България за лечение на МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА.
Имейл за изпращане на документи: knb.ivan.rilski@abv.bg
Повече информация за Клиниката по нервни болести
За допълнителна информация: 0885 17 42 53 (между 9:00-14:00 часа)

Клиниката по обща и ендоскопска хирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е насочена към миниинвазивната и лапароскопска диагностика и лечение. Тя разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията на коремната стена, всички вътрешни органи и ретроперитонеалното пространство, седалището, ануса и перианалното пространство.
Имейл за изпращане на документи: tonyphilipov@gmail.com
Повече информация за заболяванията, които се лекуват в Клиниката по обща и ендоскопска хирургия
За допълнителна информация: 02/9542827 (между 9:00 и 14:00 часа)

Според Индекс на българските болници Клиниката по хематология и онкология е на първо място в страната по брой на лекувани пациенти. В нея се прилагат всички съвременни методи за лечение на хематологични и онкологични заболявания.
Имейл за изпращане на документи към Отделението по хематология: dr.yordanov88@abv.bg
Имейл за изпращане на документи към Отделението по онкология: onko.iv.rilski@abv.bg
Повече информация за заболяванията, които се лекуват в Клиниката по хематология и онкология

Най-отличителната черта на Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е по-широкият профил. В нея освен нефролози, работят и двама ендокринолози. Двама от нефролозите имат още по една тясна специалност – съответно кардиология и имунология. Това е причината в клиниката да се лекуват някои от най-сложните случаи у нас – пациенти, които освен бъбречно заболяване, имат и други усложнения като диабет, артериална хипертония, което изисква специфичен подход.
Имейл за изпращане на документи:  clinic.nephrology@gmail.com
Повече информация за заболяванията, които се лекуват в Клиниката по нефрология
За допълнителна информация: 02/952 38 33 (между 9:00 и 14:00 часа)

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”