График за обслужване на COVID пациенти в Отделението по Образна диагностика

График за обслужване на COVID пациенти в Отделението по Образна диагностика

Във връзка с развитието на пандемията от COVID-19  и зачестилите изследвания на белите дробове при пациенти с предполагаема или доказана инфекция, Отделението по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ въведе нов алгоритъм за обслужване на COVID-позитивни пациенти, нуждаещи се от образни изследвания. Въвеждат се следните часови интервали за обслужване на COVID -позитивни пациенти:

08.00-09.00ч (COVID пациенти)

09.00-09.30ч почистване, дезинфекция

09.30-15.00ч (амбулаторни пациенти, лежащо-болни пациенти )

15.00-16.00ч (COVID пациенти)

16.00-16.30 ч почистване, дезинфекция

16.30-19.00ч (амбулаторни пациенти, лежащо-болни пациенти)

 

В споменатите времеви интервали ще се изпълняват заявки от COVID насочени пациенти от COVID-звеното, от други клиники на пациенти с доказана COVID-19 инфекция или от амбулаторни пациенти, записани за извършване на рентгенографии и КТ (скенер) на бели дробове от рентгенова регистратура. В споменатите интервали нямат да бъдат изпълнявани заявки за нековид пациенти.

За съответните времеви интервали, коридорът между COVID зоната и служебния вход на клинична лаборатория ще бъде „затворен“ и по него ще се придвижва САМО екипиран персонал на Клиника Образна диагностика и пациенти с валидирани заявки за провеждане на изследване.

  • Рентгенографиите ще се изпълняват в рентгеновия кабинет след извикване на пациентите по име по реда на пускане на заявките в болничната информационна система.
  • КТ изследванията ще се изпълняват в КТ залата след извикване на пациентите по име по реда на предварително записаните часове и валидирани заявки в болничната информационна система.

По време на споменатите времеви интервали лекар-рентгенолог ще изготвя резултатите и в рамките на 30 минути след провеждане на изследванията ще ги предава на изчакващите в COVID зоната пациенти.

За допълнителна информация и записване на часове за КТ: тел. 02/952 27 80 – Регистратура „Образна диагностика“.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”