Доц. Сираков е първият лекар на Балканите с европейска диплома по интервенционална неврорентгенология

Доц. Сираков е първият лекар на Балканите с европейска диплома по интервенционална неврорентгенология

В региона има само още един притежател на най-високото, трето ниво по неврорентгенология – доц. Марин Пенков, също от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Доц. Станимир Сираков, началник на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, е първият специалист на Балканския полуостров с най-високото, трето ниво, на европейска диплома по Интервенционална неврорентгенология (The European Diploma in Interventional Neuroradiology (EDiINR).

Доц. Станимир Сираков, по време на официалното откриване на единствения на Балканския полуостров бипланов ангиограф, чрез който в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” се лекуват успешно, по ендоваскуларен път, мозъчни аневризми и сложни артерио-венозни малформации.

В региона има само още един  притежател на диплома от 3то ниво и той отново е  от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – доц. Марин Пенков, началник на Сектора по образна диагностика. Неговата диплома е  в сферата на Педиатричната неврорентгенология (Pediatric Neuroradiology EDiPNR) . Сертификатът се присъжда от Европейския борд по неврорентгенология и е най-престижното отличие в тази област.

Доц. Марин Пенков, по време на официалната церемония за връчване на дипломата по Педиатрична неврорентгенология.

Най-високото ниво – EDiINR се присъжда в четири области:  Неврорентгенология, Интервенционална неврорентгенология, Спинална неврорентгенология и Педиатрична неврорентгенология. Над две години е продължила подготовката на доц. Станимир Сираков докато покрие критериите на Европейския борд по неврорентгенология. Той се е явил общо на четири изпита докато му бъде присъдена престижната диплома.

Така изглежда дипломата по Интервенционална неврорентгенология на доц. Станимир Сираков

„Горд съм, защото ми костваше много усилия. Вече можем да се равняваме на всеки един център в Европа. Оказа се, че на Балканите, в големи центрове, които работят от преди нашия, нито един лекар няма тази диплома. Разбира се това не значи, че останалите центрове са по-слаби като качество, просто все още нямат съответния сертификат, който гарантира това. Вече знам, че сме се равнили по всичко с водещите центрове в Европа“, сподели ръководителят на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания.

Доц. Сираков вече притежава една диплома по неврорентгенология – от Европейския борд по невроинтервенции, който е втората най-престижна организация на неврорентгенолозите, невролозите и неврохирурзите в Европа. „Това е като в бокса, все едно да имаш титли от двете основни федерации“, шегува се младият лекар, който на 36 години вече има сертификати от най-престижните институции в Европа.

————-
За доц. Станимир Сираков
Доц. Станимир Сираков е председател на Българското дружество по интервенционална рентгенология, ръководител на сектор „Интервенционална рентгенология“ в отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София и доцент към Катедрата по образна диагностика на МУ-София, ръководител на Референтния център по Мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Специализирал е при водещи имена на Европейската интервенционална рентгенология като проф. П. Боснякович – Сърбия, проф. Ж. Море – Франция и проф. Ш. Монайе – Франция. Доц. Сираков пръв въвежда в България ендоваскуларното лечение на артериовенозни малформации
(АВМ). В България годишно се откриват около 350-400 аневризми и 50-60 АВМ. 211 пациенти с мозъчни аневризми и АВМ са били лекувани в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ през миналата година. От началото на 2020 година до сега случаите на мозъчни аневризми са над 200, а на АВМ – над 40. Само 2 от тях са били оперирани чрез класическите неврохирургични методи, а останалите са третирани ендоваскуларно, каквато е и световната тенденция.

За European Diploma in Interventional Neuroradiology (EDiINR)
The European Diploma in Interventional Neuroradiology (EDiINR) examination is organized by the European Board of Neuroradiology (EBNR). The goals of the EBNR are to provide guidance to potential candidates and to administer the examinations.

The EBNR certifications, including EDiINR, confirm proof of specialization training in addition to national qualifications. The EDiINR represents a standard of Interventional Neuroradiology training across Europe through attendance at the European Courses in Interventional Neuroradiology (ECINR) and proof of understanding by passing the various components of the individual course examinations, as well as of the final examination. The EDiINR is a high-quality test of knowledge at the end of training, and a certificate of excellence that certifies the candidate’s competence in the field of Interventional Neuroradiology in a standardized way across Europe.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”