Конкурс за специализанти по образна диагностика, хематология и онкология

Конкурс за специализанти по образна диагностика, хематология и онкология

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” обявява конкурс за лекари-специализанти в следните отделения:

Отделение по образна диагностика – 4 места
Изисквания за заемане на длъжността и документи за кандидатстване, можете да видите от ТУК.

Отделение по медицинска онкология – 1 място
Изисквания за заемане на длъжността и документи за кандидатстване, можете да видите от ТУК.

Отделение по клинична хематология – 2 места
Изисквания за заемане на длъжността и документи за кандидатстване, можете да видите от ТУК.

Срок за подаване на документи: 11 март 2021 г.
Място на подаване на документи: УМБАЛ ” Св. Иван Рилски” – ЕАД –  гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, стая 24 – отдел „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа,  тел. 02/852-69-63.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”