Становище относно трагичния инцидент, при който в близост до УМБАЛ “Св. Иван Рилски” загина дете

Становище относно трагичния инцидент, при който в близост до УМБАЛ “Св. Иван Рилски” загина дете

Във връзка с трагичния инцидент на 14.02.2021 г., на бул. „Акад. Иван Гешов“, при който загина 16-годишно дете, приложен предоставяме доклада, който изпратихме до Министерство на здравеопазването.

„Уважаеми проф. Ангелов,

Във връзка с трагичния инцидент с починалото на 14.02.2021 г. дете в близост до сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, не разполагаме с каквато и да е конкретна информация, освен публикациите в пресата.

Електрозахранването ни се извършва от два трафопоста, които се намират на територията на Болничния комплекс – във вътрешния двор на Инфекциозна болница и в сутерена на сградата на НЦОЗА.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ няма касателство към други източници на електрозахранване“.

 С уважение,

/Д-р Антон Петков/“

От името на всички работеши в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” бихме искали да изкажем своите най-искрени съболезнования към родителите на починалото дете.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”