Прекратяват се плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Прекратяват се плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

От понеделник, 8 март 2021 г., с цел ограничаване разпространението на  COVID-19, се прекратяват плановият прием и плановите операции в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
Забраняват се и всички свиждания в лечебното заведение.

Източник: УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ във връзка със Заповед РД-01-97/05.03.2021г на СРЗИ