Онлайн среща за националния план за лечението на хепатит В и С на 26 март 2021

Онлайн среща за националния план за лечението на хепатит В и С на 26 март 2021

Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ) и Сдружение ХепАктив в партньорство с в-к „Капитал“ организират национална среща на тема „Къде е България по пътя на изпълнение на глобалните цели за елиминиране на хепатит В и С?“.

Събитието има за цел да предостави възможност на всички заинтересовани страни да дискутират работещи стратегии за навременна превенция, диагностика и лечение за ускореното достигане на глобалните здравни индикатори до 2030 г.
 
Сред основните лектори на събитието ще бъде проф. Красимир Антонов, ръководител на Отделение „Диагностика, лечение и проследяване на болни с вирусни хепатити, порфирии и чернодробна патология при трансплантация“ към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и председател на БДГГЕАЕ. В програмата на събитието ще вземат участие  още д-р Тонка Върлева от Министерство на здравеопазването, доц. Михаил Околийски от Световна здравна организация и Хоми Разави от Център за анализ на заболяванията.


 
Ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити и дейностите по нейното изпълнение;
  • Стратегии за подобряване на достъпа на пациенти до скрининг и лечение;
  • Ролята на неправителствения сектор при предоставянето на услуги и грижи за хората с вирусен хепатити и работа с уязвими групи;
  • Икономическото измерение на ранния скрининг и лечение.

Кога и къде:
26 март 2021, 13:30 ч – 16:00 ч. Събитието ще бъде излъчено в реално време на capital.bg/live и на Youtube страницата на в-к „Капитал“.

В УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ се намира най-големият център за лечение на вирусни хепатити в България. През него преминават около 1/5 от всички пациенти, които се лекуват у нас с това заболяване.

Хепатит В и С са водеща причина за развитие на рак и цироза на черния дроб, причинявайки смъртта на 1.4 млн. души по света. Безсимптомното протичане на двете заболявания, както и липсата на безплатни профилактични изследвания са причина нивото на диагностика и лечение на двете инфекциозни заболявания у нас да е тревожно ниско. Според данни на Центъра за анализ на заболяванията около 87 000 души в България са носители на вируса на хепатит С, а други 199 000 на хепатит В, като едва 1% от тях се лекуват на година.

Източник: В-к “Капитал”