Лабораторни тестове при SARS-COV-2 инфекция

Лабораторни тестове при SARS-COV-2 инфекция

Вид тест  Кога се прави  За какво служи  Колко време
отнема
  Какъв материал се използва
Бърз тест за откриване на антитела (хроматографски метод)    Най-надежден е 10 дни след проявата на симптомиЗа скрининг на групи от хора Внимание: Крие риск от фалшиво-положителен  и фалшиво-отрицателен резултат.20-30 мин.Венозна или капилярна (от пръста) кръв

Пробата се взема в Клинична лаборатория, ет.2
Бърз антигенен тест (RAD)Най-надежден е 5 -6 дни от появата на симптомиЗа скрининг на групи хораЗа триаж (разпределение на пациентите) Внимание: При 1 от 5 човека със симптоми дава фалшиво-отрицателен резултат. Затова в такива случаи и при наличие на симптоми е добре да се направи изследване с PCR тест.20-30 мин.Назо- или орофарингиален секрет. (За разлика от PCR, един секрет е достатъчен).
Пробата се взема в специално обособения за целта фургон в двора на основната сграда на болницата (бул. „Акад. Иван Гешов“ 15)
Автоматизирани серологични тестове (антителни тестове)   *Съществуват различни разновидности, но принципът на работа е един.За измерване на IgM    (SARS-CoV2-IgM)
(показва остър период, настояща инфекция) – 7-8 дни от проявата на симптоми.   За измерване на IgG (SARS-CoV2 – IgG – anti N)
(показва състояние след прекарана инфекция – имуноглобулини на паметта) – след 14-ия ден от проявата на симптоми. Ако бъдат спазени тези условия тестът имам 100% чувствителност.
За установяване на разпространението на заболяването сред популацията
Желателно е проследяване на нивото на IgG
във времето.   Този метод има по-голяма аналитична надеждност от бързите антителни тестове.
До 1 часВенозна кръв
Пробата се взема в Клинична лаборатория, ет.2
**Количествен тест за определяне на антитела  За измерване на IgG – включително вирус неутрализиращи антитела   (SARS-CoV2-IgG – anti S)
Когато имаме съмнение, че сме прекарали вируса – 14 дни след началото на симптоматиката;
След ваксинация срещу SARS Cov-2 – 14 дни след поставянето на ваксина.
За измерване на имунния отговор на организма към SARS Cov-2:
– След прекаран вирус;
– Когато имаме съмнение, че сме прекарали вируса безсимптомно;
– След ваксинация срещу SARS Cov-2
за измерване на хуморалния имунитет. Титрите, които измерваме, ориентират какъв е отговорът към ваксинацията и показват каква е концентрацията на неутрализиращите антитела. Все още няма публикувани данни какъв е протективният титър, но има препоръки, които могат да ни насочат в тези цифри. При метода, който се използва в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, производителят е посочил, че минималният протективен титър е около 1000 AU/mL. Диапазонът, който измерваме, е много висок и достига до 80 000 AU/mL.
2 часаВенозна кръв

Пробата се взема в Клинична лаборатория, ет.2
PCR                    Като цяло най-надежден е след 4-6 ден.
При пациенти, които имат проявени симптоми: след 4-ия ден. При хора, които са били контактни на заразен с коронавирус: след 5-6 ден.
(Ако междувременно се появят симптоми, няма нужда да се чака до 5-ия ден).
Златен стандарт” за лабораторна диагностика на SARS-CoV-2. При наличие на симптомиПри позитивиране на друг тест за коронавирусПри неясни пневмонииЗа отсяване на контактните лица От изброените това е тестът с най-висока специфичност и чувствителност.24-48 часаНазо-фарингиален секрет   Пробата се взема в специално обособения за целта фургон в двора на основната сграда на болницата (бул. „Акад. Иван Гешов“ 15)

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”