Конкурс Избор на застраховател

Конкурс Избор на застраховател

22.02.2024

Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД“, гр. София за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и за застраховка „Каско“. Решение за откриване на конкурс и Документация.

22.01.2024

Решение за прекратяване с № 30 от 19.01.2024 г. в профила на болницата към конкурса за Избор на застраховател за застраховки „гражданска отговорност” и” каско” публикувани на 09.01.2024 г.

 

 

09.01.2024

Конкурс за  „Избор на лицензирано застрахователно дружество за застраховане на моторни превозни средства, собственост на УМБАЛ „Иван Рилски” ЕАД“, гр. София за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и за застраховка „Каско“. Решениедокументация

 

 

27.11.2023

Конкурс за „Избор на лицензирано застрахователно дружество за сключване на договор за застраховане на недвижимо имущество на УМБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕАД, гр. София”. Решение, документация