КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ

[/vc_row_inner]

Клиниката по нефрология е една от водещите клиники в страната – разполага със стационар от 32 легла.
Тя наследява Клиниката по терапия на вътрешните болести, създадена през 1986 г. от проф. Н. Беловеждов, която е била с по-широк профил: имало е отделение по кардология, гастроентерология, клинична фармакология, ендокринология. Затова и най-отличителната черта на настоящата клиника е този по-широк профил. В нея освен нефролози, работят и двама ендокринолози, като единия от тях е пред завършване на специализация по нефрология. Двама от нефролозите имат още по една тясна специалност – съответно кардиология и имунология.
Напоследък в световен мащаб се поставя акцент за връзката между хроничните бъбречни заболявания и сърдечно-съдовия риск /ССР/. Диализата и трансплантацията са видимият изход на хроничните бъбречни заболявания, но повечето от половината пациенти не достигат до тях, защото преди това умират от сърдечно-съдов инцидент. Навременното установяване и коригиране на сърдечно-съдовите рисковите фактори е една от основните задачи в нефрологията. В клиниката разполагаме с модерна апаратура освен да се диагностицират заболявания на коремните органи, да се диагностицират и проследяват и заболявания на сърцето. Имаме на разположение два ехографски апарата, с които могат да се изследват коремните органи, сърцето, щитовидната жлеза и съдовете, както и подготвени специалисти за това.
Това, което ни отличава от останалите клиники, е, че благодарение на специалистите, с които разполагаме, и отличната апаратура, при постъпване, нашите пациенти получават комплексна оценка на своето състояние.

Обръщаме специално внимание на проследяването на нашите пациенти със захарен диабет, тъй като, според последни проучвания, половината от болните, които достигат до диализа в резултат на хронична бъбречна недостатъчност, са диабедици. Този комплексен поглед ни помага да избегнем тежки усложнения при някои от пациентите ни.
Клиниката е база за обучение на студенти и специализанти. Медицинската апаратура и оборудване, налични и функциониращи в структурата на клиниката, отговарят на изискванията за диагностика и лечение при остри и хронични заболявания на бъбреците.
Клиниката по нефрология отговаря на изискванията за добра медицинска практика с най-високо III – то ниво на компетентност и е една от водещите клиники в страната.

ДЕЙНОСТ

В Клиниката се извършва диагностика и лечение на пациенти с:

 • остър/хроничен пиелонефрит;
 • хронични гломерулни увреждания – първични гломерулонефрити, сателитни нефропатии при системни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, болест на
 • Шонлайн-Хено, ревматоиден артрит);
  неинфекциозни тубуло-интерстициални нефрити – токсични, метаболитни, и др.;
 • бъбречна амилоидоза;
 • захарен диабет с бъбречни усложнения;
 • бъбречни увреждания при сърдечно болни и при подагра, метаболитен синдром, хронични вирусни хепатити и др.;
 • бъбречна недостатъчност в преддиализния период, с възможност за осъществяване на диализа при необходимост;
 • остра бъбречна недостатъчност;
 • редки бъбречни болести: ретроперитонеална фиброза, генетични бъбречни болести – болест на фон Хипел-Линдау, неврофиброматоза и др.

В КЛИНИКАТА СЕ ИЗВЪРШВАТ:

 • Абдоминална ехография;
 • Ехокардиография;
 • Ехография на щитовидна жлеза, шийна област и повърхностни структури;
 • Пункционна бъбречна биопсия под ехографски контрол;
 • Съвременна имунотерапия.

Клиниката разполага с 32 легла. Стаите са с по 2 или 3 легла със собствен санитарен възел.

НАЧАЛНИК КЛИНИКА:

Доц. Д-р Атанас Иванов Кундурджиев д.м,
лекар специалист „Вътрешни болести”, „Кардиология” и „Нефрология”
Тел: 02/952 38 33
e-mail: dr.aik@abv.bg

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА КЛИНИКАТА ПО НЕФРОЛОГИЯ:

м.с. Поля Йорданова Попова

ЕКИП:

Д-р Диян Кирилов Генов, лекар, специалист „Нефрология”, „Вътрешни болести“
Д-р Анна Димитрова Костадинова, лекар, специалист „Нефрология”
Д-р Цветелина Димитрова Вутова, лекар, специалист „Нефрология”, „Вътрешни болести“
Д-р Нели Койчева Колева-Стойчева, лекар, специалист „Нефрология”, „Вътрешни болести“
Д-р Мария Христова Христова, д.м., лекар, специалист „Нефрология“ и „Клинична имунология“
Д-р Милена Красимирова Николова – Влахова, д.м., лекар, специалист „Вътрешни болести“ и „Нефрология“
Д-р Марияна Станчева Пишманова, специалист „Вътрешни болести” и „Ендокринология”;
Д-р Ваня Маринова Грозева, специалист „Ендокринология”, лекар специализант „Нефрология”
Д-р Адриана Петева Лавчева, лекар специализант „Нефрология”
Д-р Ива Даниелова Ангелова, лекар, специализант „Нефрология“

ПРОФ. АТАНАС ИВАНОВ КУНДУРДЖИЕВ, ДМ

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ

Д-Р ДИЯН КИРИЛОВ ГЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ НЕФРОЛОГИЯ
КОНТАКТИ
Приемен кабинет: 02/851 90 89 Канцелария: 02/952 38 33