ЛАБОРАТОРИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

Лаборатория по медицинска генетика

УМБАЛ ‘Св. Иван Рилски” разполага с възможност за провеждане на над 6000 вида генетични изследвания, които се извършват чрез иновативни в световен мащаб методи.

Тези тестове са с много висока степен на достоверност ( до 100%) и са уникална възможност за откриване на всички редки генетични и други заболявания:

  • Онкологични заболявания
  • Хематологични заболявания
  • Заболявания на костите, кожата и имунологично свързани болести
  • Сърдечно- съдови заболявания
  • Репродуктивни разстройства
  • Очни заболявания
  • Заболявания на черния дроб, бъбреците
  • Ендокринологични заболявания
  • Генетични заболявания при малформации и изоставане в умственото развитие
  • Метаболитни заболявания

Предимството на генетичните изследвания е в предотвратяването и ранното диагностициране на трудни за откриване заболявания или състояния, което би довело до адекватното и навременното им лечение.

Университетска МБАЛ ‘Св. Иван Рилски” е единствената болница в страната, официално сключила договор с международно известен генетичен институт с локация в Германия.


Вземането и изпращането на пробите се извършва в болничната лаборатория, след консултация с чуждестранни специалисти по медицинска генетика, препоръчващи определен тест на база оплакванията и изследванията на пациента.

Времето за получаване на резултата е от 5 до 30 работни дни, в зависимост от сложността на теста.

Не само болни хора могат да бъдат изследвани. Новост е генетичния тест при двойки, които искат да имат деца. Чрез него може да се разбере, дали някой от двамата е носител на непроявила се генетична мутация, която би предизвикала заболяване на плода.

Сред изследванията, които се правят в лабораторията, е и Неинвазивен пренатален тест (NIPT), който се прилага при бременни и е алтернатива на носещата известен риск амниоцентеза. Чрез NIPT се установява дали плодът е носител на определени мутации и колко тежки са те. Това дава възможност на родителите да вземат решение дали да запазят плода или не.


Генетичните изследвания са бъдещето на медицината, защото могат да открият аномалии в най- малката структура на човешкия геном и така да се избегнат много заболявания или да се избере адекватен начин за лечението им.

Д-Р НИКОЛАЙ КЛИНКАЧЕВ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА
КОНТАКТИ
тел. 0884 711 138