ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ И МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Лаборатория по порфирии и молекулярна диагностина на чернодробни заболявания

В Лабораторията по порфирии и молекулярна диагностика на вирусни чернодробни заболявания се извършва диагностика, лечение и дълготрайно проследяване на болни с порфирии и вирусни чернодробни заболявания:

Порфирии

–Порфирия вариегата, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79473

–Вродена еритропоетична порфирия, МКБ-10 код Е80.0, Orpha код 79277

–Еритропоетична протопорфирия, МКБ-10 код Е80.0, Orpha код 79473

–Вродена копропорфирия, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79273

–Порфирия кутанеа тарда, МКБ-10 код Е80.1, Orpha код 443062

–Остра интермитираща порфирия, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79276

-Разстройства на обмяната на желязото, МКБ-10 код Е83.1

Молекулярна диагностика на вирусни чернодробни заболявания

Ръководител на лабораторията:

доц. д-р Анета Иванова
Тел. 02/ 952 29 72, e-mail: aneta.ivanova@rilski.com

ЕКИП

Изабела Иванова
Тони Томова
Доротея Леонкева
Ивайла Симеонова

ДОЦ Д-Р АНЕТА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ
КОНТАКТИ
Тел.:02/9522972