ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ И МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Лаборатория по порфирии и молекулярна диагностика на вирусни чернодробни заболявания

 

Експертен център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб (болест на Уилсън, наследствена хемохроматоза и  порфирии) към УМБАЛ “Св. Иван Рилски

 

Асоцииран член на European Porphyria Network (EPNET).

 

Допълнителна информация за редките болести, наречени порфирия, както за пациенти, така и за лекари, можете да намерите  на български език на страницата на EPNET https://porphyria.eu/bg.

 

Към ценоразпис –  в сайта на болницата: www.rilski.com

 

 

                                              ПОРФИРИИ

Диагностика, лечение и дълготрайно проследяване на болни с порфирия:

 

 • Порфирия вариегата, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79473
 • Вродена еритропоетична порфирия, МКБ-10 код Е80.0, Orpha код 79277
 • Еритропоетична протопорфирия, МКБ-10 код Е80.0, Orpha код 79473
 • Вродена копропорфирия, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79273
 • Порфирия кутанеа тарда, МКБ-10 код Е80.1, Orpha код 443062
 • Остра интермитираща порфирия, МКБ-10 код Е80.2, Orpha код 79276

 

Лабораторията участва  два пъти годишно в схемата за външна оценка на качеството на Epnet (Epnet EQAS), която  обхваща аналитични, постаналитични и клинични аспекти за всички биохимични анализи, свързани с порфирия.

 

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА:

Високоспециализирани молекулярни тестове за диагностика и проследяване на лечението на болни с хронични хепатити B, C, Д на принципа на PCR в реално време:

 • Количествено определяне на HCV RNA*
 • Определяне на генотип на HCV *
 • HCV субгенотип
 • HBV DNA*
 • HDV RNA 10)
 • Количествено определяне на HBV DNA*
 • HBV лекарствени мутации
 • Анти- HDV (IgM+IgG)
 • Други тестове, съгласно договор за научно-изследователска дейност, клинични проучвания или обществени проекти (информация при запитване).

 

*Тестът е в обхвата на акредитация на лабораторията:

Сертификат за акредитация БАС, рег.№1 от 01.06.2022 г. и

Заповед № A 342/01.06.2022 г., издаден от ИА на БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 15 189:2012 г. за качество и компетентност на медицинска лаборатория.

Дата на първоначална акредитация: 25.11.2013 г.

 

Контакти:

 

Ръководител: доц. д-р Анета Иванова

Работно време: Понеделник  – Петък 07:30 – 14:30

e-mail: sv.ivan_rilski_lvh@abv.bg

aneta.ivanova@rilski.com

Телефон: 02/ 952 29 72

ДОЦ Д-Р АНЕТА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ
КОНТАКТИ
Тел.:02/9522972