ЛАБОРАТОРИЯ ПО ХРОНИЧНИ ХЕПАТИТИ

Използваме единствени в страната напълно автоматизирана платформа за PCR в реално време от епруветката до резултата!

Извършваме високоспециализирани молекулярни тестове за диагностика и проследяване на лечението на болни с хронични хепатити B, C, Д, Е. Лабораторията притежава първия в страната сертификат за акредитация, издаден от ИА на БАС, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 15189:2012 за качество и компетентност в клиничната лаборатория за следните изследвания:

Количествено определяне на HBV DNA (хепатит Б)

Количествено определяне на HCV RNA (хепатит C)

Определяне на генотипа на хепатит C

Лабораторията е експертен център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб и е член на European Porphyria Network (EPNET).

Работно време: 07:30 – 14:30
понеделник-петък

Сертификат за акредитация

Ценоразпис на лабораторията:

Вирусни хепатити

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯТА:

доц. д-р Анета Иванова

Тел. 02/ 952 29 72, e-mail: aneta.ivanova@rilski.com

ЕКИП

Изабела Иванова
Тони Томова
Доротея Леонкева
Ивайла Симеонова

ДОЦ Д-Р АНЕТА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПОРФИРИИ
КОНТАКТИ
Тел.:02/9522972