ЦЕНТЪР ЗА ФУНКЦИОНАЛНА И ЕПИЛЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ

Център по епилептична хирургия

Извършва се прехирургична диагностика и хирургично лечение на пациенти с медикаментозно-резистентни фокални епилепсии.

Фаза 1 – прехирургична диагностика, която включва:
1) Клиничен преглед с анализ на медицинската анамнеза и изследванията на пациента; продължително видео-ЕЕГ мониториране (3-7 дни) и оценка на данните от МРТ изследване на главен мозък, проведено по протокол за епилепсия. Хоспитализацията за клиничен преглед и видео-ЕЕГ се осъществява чрез предварително заплануване на пациента, по клинична пътека 62, на тел. 8526267; задължително след осъществена консултация в центъра или предварително обсъждане на пациента от лекуващия невролог със специалист в центъра.
2) При всички пациенти се осъществява и невропсихологично изследване – по време на хоспитализацията за видео-ЕЕГ или след предварително амбулаторно заплануване.
3) При повечето пациенти, изследвани в центъра по епилептична хирургия, се провежда и анализ на ПЕТ-КТ на мозъка, при фузия и корелация с МРТ, след проведена ПЕТ по индикация от специалист в центъра и след проведена хоспитализация с видео-ЕЕГ.
4) В някои случаи се извършва и пост-процесинг на МРТ чрез воксел-базиран анализ за търсене на малки и неясни лезии след осъществяване на МРТ в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.
5) В сътрудничество с Отделението по Нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ при някои пациенти може да бъде осъществен и SISCOM анализ, при провеждане на интериктален СПЕКТ, иктален СПЕКТ и корелация с МРТ; при осъществена хоспитализация в центъра.
Изброените дотук изследвания и анализи представляват т.нар. „Фаза 1“ – неинвазивна прехирургична диагностика.

Фаза 2
При някои случаи, когато информацията от Фаза 1 не позволява вземане на решение дали епилепсията подлежи на оперативно лечение или не може да се определи максимално точно разположението и размера на епилептогенната зона, се осъществява т.нар „Фаза 2“, която включва видео-ЕЕГ мониториране след имплантация на вътремозъчни електроди. Предпочитана техника на центъра е стерео-видео-ЕЕГ, при която се поставят т.нар. дълбоки електроди. Центърът по епилептична хирургия разполага с необходимото оборудване за планиране, извършване на имплантацията и последващо осъществяване на продължителна стерео-видео-ЕЕГ.

Центърът по епилептична хирургия разполага и с възможност за осъществяване на радиочестотна термокоагулация(RFTC) по време (т.е. в края) на стерео-ЕЕГмониторирането, което при някои пациенти дава възможност да се прецизира ефекта от евентуална бъдеща хирургична резекция, а при изолирани пациенти дори може да доведе до спиране или съществено редуциране на епилептичните пристъпи, избягвайки по този начин класическата хирургична интервенция.

При някои пациенти може да бъде осъществено 24-часово видео-ЕЕГ мониториране, както и 3-часово видео-ЕЕГ изследване – основно при деца с определени епилептични синдроми. Тези две изследвания не изискват хоспитализация по НЗОК и се осъществяват след предварителна консултация със специалист от центъра.

Началник на центъра:

Доц. д-р Красимир Минкин, дм – неврохирург

Екип:

Доц. д-р Петя Димова, дм – невролог, детски невролог, ЕЕГ-специалист
Д-р Калоян Габровски – неврохирург
Деница Стоянова – невропсихолог и ЕЕГ-лаборант
Светла Илиева – мед. сестра и ЕЕГ-лаборант

Д-р Йоана Миленова – специализант неврология
Д-р Петър Каразапрянов – специализант неврохирургия

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР МИНКИН, ДМ

НАЧАЛНИК ЦЕНТЪР ПО ЕПИЛЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ
КОНТАКТИ
Хоспитализацията за клиничен преглед и видео-ЕЕГ се осъществява чрез предварително заплануване на пациента, по клинична пътека 62

Тел. за записване: 02/8526267

Предварителна консултация с доц. Петя Димова, невролог, детски невролог, ЕЕГ-специалист: каб. 34.Тел. за записване и регистратура: 02/952-58-78

НОВИНИ