НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО ЕНДОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОФИЗАТА АДЕНОМИ

Национален референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни аденоми

Националният референтен център за ендоскопско лечение на хипофизни аденоми е базиран в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ Св.Иван Рилски“. Клиниката и Центърът разполагат със съвременна ендоскопска техника и специално оборудвани за целта операционни зали. Годишно тук се извършват над 200 напълно ендоскопски и микроскопски интервенции на хипофизната жлеза, както и оперативни интервенции, касаещи тумори на черепната база: менингиоми, хордоми, хондроми, дермоидни кисти и други заболявания.
Работата на Центъра е в тясна колаборация с други звена: неврообразна диагностика, консултативни кабинети на лекари от различни специалности, клинична лаборатория. Работим в тясна връзка с Клиниката по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания в УМБАЛ «Акад.Иван Пенчев», където се извършва допълнително проследяване и продължаване на лечението на всички пациенти с хипофизни аденоми (невроендокринни заболявания).

Ендсокопската хирургия е минимално инвазивна техника с относително по-нисък риск от усложнения при хирургично лечение на хипофизните аденоми. Тя гарантира бързо възстановяване на пациентите, малък болничен престой и минимален дискомфорт при реализирането на достъпа към хипофизита. Ендоскопската и микро хирургия на туморите на хипофизата е изключително ефективна при условие, че се извършва от опитни хирурзи с потвърдени оптимални резултати и в специализиран референтен център. По този начин нежеланите усложнения и рискове от този тип лечение са сведени до минимум. В момента тече процедура за дооборудването на ендоскопската техника с 3D технология, която ще ни позволи още по-прецизното прилагане на ендоскопската техника за лечение на мозъчните тумори.

Ръководител на Националния референтен център за ендоскопско лечение на хипофизните аденоми:

Доц. Асен Хаджиянев, ДМ

Екип

Консултант: Проф. Марин Маринов, ДМН
Д-р Деян Попов, ДМ
Д-р Дани Колев

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.1. Ендоскопска зала с обурудване

Обoрудването на ендоскопската зала е на най-високо съвременно ниво, включващо микроскопи, ендоскопи и „С“ рамо за извършване на рентгенов контрол. Оптиката, с която разполагаме е на фирмите“ AESCULAP, “ZIESS” и „Karl Storz“ с допълнително оборудване и конзоли на „STRYKER“, както микро и ендоинструменти с голямо разнообразие. Мониторната система за наблюдение е FULL HD, което позволява качествено извършване на всяка една хирургична процедура.

 

Фиг. 2 Схема на енодскопския достъп Фиг. 3 Снимка от оперативна интервенция

Достъпът към хипофизата се осъществява през едната или двете ноздри, подсредстом тънки метални тръбички – водачи, комбинирани с микрооптика и работен канал за микроинструменти ( Фиг. 2 ,Фиг. 3). Екипът се състои от двама или трима лекари, които могат да извършват едновременно сложни микроманипулации, през тесния анатомичен коридор на носните проходи. Това на практика е високспециализирана микро и ендо хирургия с използаване на съвременни високи технолигии, извършена от обучен за целта екип (Фиг.4 ,Фиг. 5и Фиг.6)

Фиг.4 Подготовка на екипа за работа.Фиг. 5 Ендоскопи

 

Фиг.6

Фиг.6 Панорамна снимка на ендоскопската зала по време на операция.

ДОЦ. АСЕН ХАДЖИЯНЕВ, ДМ

СПЕЦИАЛИСТ "НЕВРОХИХУРГИЯ"
КОНТАКТИ
Консултативен кабинет – Клиника по неврохирургия: 02/952 37 25

НОВИНИ