РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Референтен център по Мозъчно-съдови заболявания

През 2017г. към УМБАЛ СВ. Иван Рилски беше създаден референтен център по Мозъчно-съдови заболявания, който се занимава с лечението на всички видове мозъчно-съдова патология.

В центъра се третират най-сложните неврохирургични случаи в България, чието лечение чрез стандартните методи или крие много голям риск, или резултатът, който се очаква, е незадоволителен. Консилиум от мултидисциплинарен екип решава начина на терапия на всеки отделен пациент. Мултидисциплинарният екип е съставен от лекари от три различни специалности – рентгенолози, неврохирурзи и невролози. В референтният център има възможност за осъществяване на всички видове терапия – конвенционална микроневрохирургия, ендоваскуларно лечение, радиохирургия и др.

С цел да се избере най-подходящият метод за лечение при всеки индивидуален пациент, след обсъждане от мултидисциплинарния екип се провежда консулатация със самия пациент и близките му, като се изясняват рисковете и ползите от провеждането на дадена терапия.

За последната година и половина от създаването на Референтният център в него са третирани над 200 пациента с мозъчно-съдови заболявания като мозъчни аневризми, мозъчни артерио-венозни малформации и остър мозъчен инсулт, като постигнатите резултати са сравними с тези в големите европейски и световни центрове

Референтният център разполага с най-модерно оборудваните операционни зали към Клиниката по Неврохирургия. Извършваните ендоваскуларни процедури се провеждат под контрола на единственият в България бипланов ангиограф, който е оборудван и предназначен специално за извършването на невроинтервенционална терапия.

В центъра на 15.02.2019 бяха проведени две изключително сложни интервенции на артериовенозни мозъчни малформации (АВМ) от съвместен екип от проф. Шарбел Монайе и доц. Станимир Сираков. Двамата оперираха две деца, използвайки революционен не само за България, но и за света метод: трансвенозна ендоваскуларна емболизация при мозъчни АВМ. Той се практикува едва от няколко специалиста в света, един от които е проф. Монайе. Техниката, която той демонстрира при посещението си у нас, беше единственият начин да се помогне на двете деца, които в противен случай трябваше да бъдат изпратени за лечение в чужбина.

Ръководител на центъра:

доц. Станимир Сираков
тел.: 02/952 38 73

Екип:

Доц. Кр. Минкин
Д-р Х. Христов
Д-р К. Нинов
Д-р Ал. Сираков
Д-р А. Карамешев

ДОЦ. СТАНИМИР СИРАКОВ

РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР ПО МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КОНТАКТИ
тел.: 02/9523873

НОВИНИ