Какво представлява ЯМР и в какви случаи се използва

Какво представлява ЯМР и в какви случаи се използва

Продължаваме поредицата, в която ви представяме най-популярните методи за образна диагностика – какво представляват и кога се прилагат. В предишната статия ви разказахме за компютърната томография. Днес ще се спрем по-подробно на апаратите за ядрено-магнитен резонанс.

Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) е безопасен и безболезнен тест, който предоставя подробни анатомична и физиологична информация за органи и структури вътре в тялото ви. Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ разполага с два такива апарата. Монтираният през лятото на 2020 г. в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ уред е последно поколение 3 тесла магнитен резонанс, модел  Signa Architect на GE. Апарат от толкова висок клас (последен за GE) се инсталира за първи път в България, а в Европа има само още 9 подобни машини. Той се отличава с някои уникални характеристики, за които можете да прочетете ТУК.

График за извършване на образни изследвания по време на пандемията ТУК.
За записване за ЯМР изследване::02/952 27 80 (8:00 – 14:00)
За консултация във връзка с ЯМР и КТ изследване: 02/952 59 07 (8:00 – 14:00) (Д-р М. Пенков и д-р Ю. Тодоров)

Ядрено-магнитният резонанс е медицинска техника за Образна диагностика, служеща за ясното представяне на анатомията и физиологичните процеси на части на тялото без за това да се използват рентгенови лъчи или йонизиращи лъчения.

При него се ползва принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле. При срещата им с тялото се получава сигнал (ехосигнал),  който се улавя от специални приемници и се обработва по компютърен път.

Липсата на йонизираща радиация прави този метод на изследване особено полезен при деца.


ЯМР се използва широко в болниците и клиниките за диагностика, стадиране и проследяване на различни заболявания, без да се излага човек на радиация. Информацията от ЯМР се различава от тази на КТ и методиките на нуклеарната медицина.


Приемниците, които се използват при изследването, се наричат антени, бубини, шпули и за всеки регион от тялото се използват специфични такива, позволяващи добиване на най-ясни и детайлни образи.


При някои случаи е необходимо поставянето на  контрастно вещество (парамагнитна контрастна субстанция) с цел постигане по-информативен образ. Например с цел доказването на тумори или възпаление.

Как протича изследването?

Според типа апарати или според поставените въпроси, изследването протича по различен начин. Апаратите се намират в специална стая с контрол на достъпа. В нея  лягате на маса, която бавно ще ви придвижи в 70 -100 см. отвор на тунела на апарата. Единият от двата ЯМР апарата, с който разполага УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, е специално разработен с по-широк отвор, за да може децата и пациенти с клаустрофобия да се чувстват по-комфортно по време на изследването.

По време на изследването се чуват много силни тропащи шумове. Те са напълно нормални и се пораждат от електромагнитните превключватели. Апаратът, за който стана дума вече, е снабден с всякакви програми за диагностика при деца, които частично потискат нивото на тези шумове, за да може малките ни пациенти да се чувстват по-комфортно.

Вижте как протича изследването при деца и при хора, които по една или друга причина предпочитат изследването да бъде проведено под анестезия от ТУК.

Обикновено изследването е безболезнено и  продължава между 15 и 40 минути, през което време се събират множество образи. По време на изследването е много важно да не мърдате изобщо и да дишате съвсем равномерно. Дори и най-малкото движение може да доведе до смущения в образите и с това да провали изследването. Поради тази причина деца под 10 години се изследват с анестезия.

Ако се страхувате от тесни пространства може да обсъдите този проблем с нашите специалисти като има възможност да ви бъде направено изследване под упойка.

Алтернативни методи: биха могли да бъдат ехографията, КТ и сцинтиграфия. Нашите лекари специалисти по Образна диагностика винаги могат  да Ви  консултират, обяснят алтернативите и защо във вашия случай е избрано МРТ изследване.

Има ли ограничения за МРТ?

При определени пациенти МРТ изследването е неприложимо докато при други трябва да се съобразят някои особености. Това е така, защото ЯМР може потенциално да движи медицински изделия с метал в тях или да повлияе на тяхната функция. За да се избегнат всякакви  рискове за живота и здравето на пациента, екипът който провежда изследването, трябва да има следната информация:

1. Наличие на поставен пейсмейкър е абсолютно противопоказание за изследване с ЯМР поради факта, че попаднал в среда с магнитно поле пейсмейкърът спира работа, което може да застраши сериозно живота на пациента.

2.Наличие на поставени метални предмети в тялото (метални протези, съдови клипсове

или чужди метални тела). Голям процент от поставяните метални импланти са съвместими с ЯМР и позволяват провеждане на изследване, без никакъв риск за пациента. За целта всеки имплант притежава паспорт, който след манипулацията е необходимо да изискате от лекаря, който го е поставил.

3. Бременни жени в първите три месеца от бременността не е редно да се изследват с ЯМР тъй като това е периодът на оформяне на органите на плода (органогенеза) и няма информация за влияението на магнитното поле върху този процес. След третия месец на бременността няма данни за вредно влияние на ЯМР върху плода и методът се използва за диагностика на болести и аномалии на бебето (фетален ЯМР).

4. Алергии.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ?

Подвижните метални части попаднали в магнитното поле могат да доведат до нараняване. За това  преди началото на изследването  е необходимо да оставите следните предмети извън помещението с апарата.

  • часовник, очила, обици
  • дебитни и кредитни карти
  • метални части на облеклото
  • монети, ключове и др. метални предмети в джобовете
  • подвижни зъбни протези
  • слухови апарати

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Централна нервна система(ЦНС):

ЯМР е метод на първи избор при изследване в областта на неврологията и неврохирургията.

Детайлът, който предоставя методиката, е в пъти над всички останали.

В днешно време освен анатомична информация за ЦНС, методиката предоставя и множество данни относно функцията.

Има ясен контраст между сивата и бялата субстанция в мозъка и това прави ЯМР най-добрият избор за много други състояния, включващи туморни заболявания, множествена склероза, инсулт, болест на Алцхаймер и епилепсия.

Възможността за оценка на кръвоносни съдове без контраст се нарича магнитно-резонансна ангиография (MRA- 3D TOF) – серия която генерира образи на артериите, за да се търси анормално стесняване или разширяване на стените на съдовете (тези с риск от спукване). MRA често се използва за оценка на артериите на шията и мозъка, гръдната и коремната аорта, бъбречните артерии и краката. Може да се използва и за оценка на вродените сърдечни заболявания.

2. Мускулно-скелетна система: ЯМР е незаменим при изследване на гръбначния стълб, за оценка на всички заболявания на ставите  и тумори на меките тъкани.

3.Стомашно-чревна система: ЯМР позволява неинвазивна оценка на всички заболявания, засягащи черния дроб, панкреаса и далака, както и  възпалителни заболявания и тумори на червата. Методът е златен стандарт при изследване заболяванията на ректума, особено при диагностиката и проследяването при рака на ректума. Особено ценна е методиката при диагностиката на заболяванията на простатната жлеза и женските полови органи като ни позволява ясно разграничаване между туморните и останалите заболявания.

Предишна публикация: Компютърната томография – какво представлява и в какви случаи се използва

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ: “Ангиографските апарати – функции и приложение” и “Конвенкционална рентгенография – кога да изберем това изследване”

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”