Първа научна конференция, посветена на хроничните заболявания

Първа научна конференция, посветена на хроничните заболявания

Първата научна конференция „Хронични заболявания. Патогенеза, диагностика, клиника и превенция“ ще се проведе от 27 до 30 май 2021 г. в кк „Дюни“. Събитието се организира по инициатива на Лабораторията по клинична имунология (ЛКИ) на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със съдействието на Фондация „Знанието дарява живот“. Това ще бъде една от първите присъствени конференции от началото на пандемията преди година и половина.

Проф. д-р Доброслав Кюркчиев, началник на Лабораторията по клинична имунология в УМБАЛ “Св. Иван Рилски”

Целта на събитието е да бъде поставен акцент върху хроничните заболявания като основна причина за намалена продължителност и качество на живот. „Има моменти, в които особено остро осъзнаваме колко свързани сме един с друг. Последната година беше точно такъв момент и ни даде възможност да разберем, че никой не може да остане в своя собствен медицински ареал, без връзка с колегите си от другите специалности. Изключително важна е нашата комуникация при хроничните заболявания“, коментира проф. Доброслав Кюркчиев, началник на ЛКИ.

Програмата на събитието включва девет научни сесии, посветени на хроничните заболявания в областта на ревматологията, кардиологията, онкологията, женското здраве, гастроентерологията, имунологията, ендокринологията и ортопедията. Предвиден е и дискусионен панел, посветен на ваксинацията срещу COVID-19 в контекста на хроничните заболявания, в който имунизацията ще бъде разгледана през призмата на различните медицински специалности.

Сред участниците в конференцията ще бъдат някои от най-изтъкнатите специалисти в България в съответните области:  имунологът проф. Доброслав Кюркчиев, кардиологът проф. Арман Постаджиян, ревматологът проф. Рашо Рашков, АГ специалистът проф. Таня Тимева, гастроентерологът проф. Бранимир Големанов, ендокринологът проф. Живка Бонева, онкологът доц. Желязко Арабаджиев, травматологът д-р Николай Тивчев.

Амбицията на организаторите е събитието да стане традиционно и всяка година да очертава най-важните тенденции в съответните области.

Източник: УМБАЛ “Св. Иван Рилски”